Jiří Matula

* 4.1.1909 Blansko (okres Blansko) – † 7.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 20. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku; rozsudek vykonán kolektivně na 72 osobách


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

Blansko,
Povážská Bystrica,
Vsetín, Kamenná 1237 (v době zatčení)


vzdělání

1915–1920 obecná škola v Blansku,
1920–1923 měšťanská škola v Blansku (čtvrtý ročník v Brně-Židenicích),
1924–1929 vyšší průmyslová škola v Brně, obor strojnický


zaměstnání

technický úředník


poznámky

Po ukončení studia nastoupil místo v Českomoravských strojírnách v Blansku, kde byl s přerušením v době základní vojenské služby zaměstnán do 31. ledna 1935.
Prezenční vojenskou službu u dělostřeleckého pluku 6 Irkutského v Brně vykonal od 1. října 1929 do 24. března 1931. Tentýž den byl přeložen na trvalou dovolenou a dne 1. dubna 1931 přeložen do I. zálohy jako četař aspirant. Vykonal cvičení ve zbrani (25. 8. – 14. 9. 1933, 4. – 28. 11. 1935, 18. 6. – 7. 7. 1938). Nejvyšší vojenská hodnost: poručík dělostřelectva v záloze, povýšen 1. ledna 1936. Dne 1. února 1935 nastoupil místo u Československé zbrojovky v závodě v Bratislavě, později přešel do podniku Zbrojovky v Povážské Bystřici.
Dne 1. března 1938 byl jmenován přednostou oddělení pro přípravu výroby střeliva v závodě ve Vsetíně, což bylo vzhledem k věku oceněním jeho práce pro podnik a budování československého zbrojního průmyslu.
Za okupace se zapojil do odbojové skupiny Obrana národa, která se ustavila na Ostravsku a Valašsku, jejímž úkolem se stala zpravodajská služba a přeprava osob na Slovensko atp. Dle svědectví manželky sem patřili z Valašského Meziříčí pplk. František Žebrák, Ing. Břenek Šupák, přednosta nádraží Dvořák, Ing. Dohnal, z Místku zaměstnanec skladu Jan Beránek, z Bystřice pod Hostýnem kpt. Robert Foukal, z Karlovic učitelé František Štěpánek a Josef Znoj a jiní.
Počátkem října 1941 došlo k zatýkání členů skupiny gestapem, samotný Matula byl zatčen 28. října 1941 ve 14 hodin přímo v továrně ve Vsetíně. Byl převezen do věznice krajského soudu v Ostravě, 17. ledna 1942 byla celá skupina převezena do Brna do Kounicových kolejí. Dne 20. ledna 1942 byl spolu s výše jmenovanými spolupracovníky odsouzen stanným soudem k trestu smrti.
Dne 3. února 1942 byli všichni odsouzení transportováni do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl rozsudek vykonán.
Manželka dostala úmrtní list č. 3021/1942 bez udání důvodu úmrtí. Jiří Matula měl ještě dvě sestry a jednoho bratra.
osoby

Jan Beránek
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Ostravsku Robert Foukal
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku František Štěpánek
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Břenek Šupák
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Josef Znoj
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku
další osoby (1)...


partneři


události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 20. 1. 1942


Menš


Aktualizováno: 22. 11. 2020