Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Beránek

  Jan Beránek


  • * 8.12.1897 Místek – † 7.5.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   rozsudek byl vynesen stanným soudem v Brně dne 20. 1. 1942, vykonán kolektivně na 72 osobách

  • příčina úmrtí

   popraven v koncentračním táboře


  • bydliště

   Místek


  • zaměstnání

   zaměstnanec skladu


  • poznámky

   Domovská obec: Místek.
   V rakousko-uherské armádě vojín 31. zem. pěšího pluku. Nebyl zajat. Místem přihlášení do legií Ostrovský UVN.
   Do čs. legie v Rusku zařazen 15. 7. 1917, záložní prapor, vojín. Konec v legiích 25. 8. 1921, poslední útvar: 3. střelecký pluk, poslední hodnost: svobodník. Demobilizován.
   Za nacistické okupace zapojen v odbojové skupině Obrana národa na Ostravsku a Valašsku (zpravodajská činnost, převádění osob na Slovensko a další). Zatýkání skupiny (z Valašského Meziříčí sem patřili pplk. František Žebrák, Ing. Břenek Šupák, JUDr. Ladislav Dvořák, Ing. Dohnal, z Místku zaměstnanec skladu Jan Beránek a strojvůdce Alina, z Bystřice pod Hostýnem škpt. Robert Foukal, z Karlovic učitel František Štěpánek a četnický strážmistr Josef Znoj, ze Vsetína technický úředník Jiří Matula) proběhlo začátkem října 1941.
   Převezeni byli do věznice krajského soudu v Moravské Ostravě, odtud 17. ledna 1942 do Brna do Kounicových kolejí. Stanným soudem zde byli 20. ledna 1942 odsouzeni k trestu smrti, k vykonání rozsudku byli 3. února 1942 převezeni do koncentračního tábora v Mauthausenu.

   Poznámka: původně jsme měli pouze letopočet narození „1897“ a bydliště Místek. Podle databáze www.vuapraha.army.cz usuzujeme, že by mohlo jít i o legionáře (-Menš). V téže databázi je i druhé datum narození „7. 12. 1897“.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Robert Foukal
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Jiří Matula
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku František Štěpánek
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Břenek Šupák
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Josef Znoj
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku
   další osoby (1)...


  • události

   7. 5. 1942
   Provedení poprav v Mauthausenu
   rozsudek 20. 1. 1942


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 02. 05. 2012