Robert Foukal

* 28.6.1894 Křelov (dnes Křelov-Břuchotín, okres Olomouc) – † 7.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

rozsudek byl vynesen stanným soudem v Brně dne 20. 1. 1942, vykonán kolektivně na 72 osobách, odsouzen pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

Bystřice pod Hostýnem, Švajgerovo náměstí 642


jiné pocty

jméno uvedeno na pamětní desce obětí okupace z řad příslušníků pěšího pluku 6 Hanáckého v Olomouci, náměstí Republiky, dále na pamětní desce obětí druhé světové války v Bystřici pod Hostýnem (kostel sv. Jiljí)


zaměstnání

voják z povolání (štábní kapitán v záloze),
poté úředník Okresního úřadu ve Valašském Meziříčí


hrob

hřbitov v Bystřici pod Hostýnem (kenotaf)


poznámky

Zapojen v odbojové skupině Obrana národa na Ostravsku a Valašsku (zpravodajská činnost, převádění osob na Slovensko a další).
Zatýkání skupiny (z Valašského Meziříčí sem patřili pplk. František Žebrák, Ing. Břenek Šupák, JUDr. Ladislav Dvořák, Ing. Dohnal, z Místku zaměstnanec skladu Jan Beránek a strojvůdce Alina, z Bystřice pod Hostýnem škpt. Robert Foukal, z Karlovic učitel František Štěpánek a četnický strážmistr Josef Znoj, ze Vsetína technický úředník Jiří Matula) proběhlo začátkem října 1941.
Převezeni byli do věznice krajského soudu v Moravské Ostravě, odtud 17. ledna 1942 do Brna do Kounicových kolejí.
Stanným soudem zde byli 20. ledna 1942 odsouzeni k trestu smrti, k vykonání rozsudku byli 3. února 1942 převezeni do koncentračního tábora v Mauthausenu.osoby

Jan Beránek
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Ostravsku Jiří Matula
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku František Štěpánek
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Břenek Šupák
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Josef Znoj
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku
další osoby (1)...události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 20. 1. 1942


Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2017