PhDr. P. Josef Jurain, SJ

* 15.3.1726 Brno – † 15.11.1812 Vídeň (Rakousko)


jezuita, právník, spisovatel, profesor etiky, politiky a přirozeného práva na pražské univerzitě, brněnský kanovník


vzdělání

do jezuitského řádu vstoupil uprostřed filosofických studií v Olomouci 14. října 1743,
během teologických studií na Karlo-Ferdinandově universitě u sv. Klimenta dosáhl v roce 1754 doktorátu filosofie a byl vysvěcen na kněze


jiné pocty

v červenci 1778 byl císařem povýšen do rytířského stavu


dílo

zobrazit


zaměstnání

v letech 1758–1761 přednášel na pražské univerzitě etiku, politiku a přirozené právo,
v roce 1765 byl poslán do Itálie, kde zastával nejprve funkci penitenciáře v Loretě a poslední tři léta před zrušením Tovaryšstva Ježíšova zastával funkci penitenciáře v bazilice sv. Petra v Římě,
poté se vrátil do Brna, kde úspěšně působil v pastoraci,
u příležitosti zřízení brněnského biskupství byl císařským dekretem z 13. 6. 1777 jmenován kanovníkem kolegiátní kapituly u sv. Petra („canonicus supernumerarius“ s důchodem 300 zlatých ročně z jezuitského fondu)


prameny, literatura

Ostatní literatura

"200 let jezuitů v Brně"


události

5. 12. 1777
Zřízení Biskupství brněnského
kanovník kolegiátní kapituly u sv. Petra


Ma


Aktualizováno: 10. 03. 2020