P. František Mesitzky (Mesický), PhMg. SJ

* 10.1.1713 Brno – † 6.3.1796 Brno


jezuita, profesor poezie a rétoriky, spisovatel, vojenský kaplan


vzdělání

do brněnského jezuitského noviciátu vstoupil až po studiu filosofie a práv na olomoucké univerzitě, a to 9. října 1734


dílo

Ještě před zrušením řádu, ve funkci archiváře Klementina vydal pozoruhodné literární dílo: „Nepomuceneidos Libri VIII. Magno Bohemiae tutelari ob Pragam obsidione liberatam Eucharistica pietate dicati“, Praha 1733.
Je to hrdinský epos nadepsaný „Nepomuceneis“ věnovaný velkému ochránci Čech za osvobození Prahy od pruského obležení roku 1757.


zaměstnání

1746–1751 profesor poezie a rétoriky,
1757–1760 učil řečnickému umění na pražské univerzitě,
mimoto zastával úřad ředitele gymnázia celkem pět let,
čtyři roky archivář Klementina, řídil klementinskou tiskárnu,
deset let sloužil jako vojenský kaplan, nejprve u pluku Leuser, pak u pluku Moltke,
po zrušení jezuitského řádu 1773 žil v Brně jako „presbyter ecclesiasticus“, byl profesorem a pak i ředitelem státního gymnázia (dříve jezuitského) a neúnavně sbíral prameny a materiály a dějinám Moravy


poznámky

P. František Mesický až do vysokého věku horlivě sbíral moravské historické prameny a památnosti. Zanechal bohatou a cennou knihovnu, čítající 2000 svazků, kterou zdědil jeho bratr Jan Bruno. Městský senát však věnoval 150 rýnských zlatých, aby se z tohoto odkazu koupilo 700 cenných knih pro brněnské státní gymnázium.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"200 let jezuitů v Brně"


Ma


Aktualizováno: 14. 02. 2018