PhDr. Hubert Valášek, CSc.

* 16.10.1949 Těšov – † 13.3.2017 Brno


historik a archivář


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSFR, ČR


bydliště

Brno-Královo Pole, Husitská 14


vzdělání

1967–1972 UJEP v Brně - obor archivnictví


jiné pocty

- za akademický rok 2013/2014 oceněn Cenou rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin (autorský tým zabývající se vědeckou monografií věnovanou klimatu 16. století v českých zemích)
- Cena Egona Erwina Kische (2016)
- Literární cena Jaroslava Golla


dílo

zobrazit


zaměstnání

1972–1980 instruktor pro podnikové archivy MZA v Brně,
1980–1991 odborný asistent na katedře archivnictví FF UJEP v Brně, později FF MUNI v Brně,
1991–2016 MZA v Brně


odborné a zájmové organizace

člen autorského týmu vědecké monografie věnované klimatu 16. století v českých zemích


poznámky

Absolvoval SVVŠ v Ostravě, do které se přestěhoval v polovině 50. let 20. století.
Byl podnikovým archivářem v národním podniku Adamovské strojírny.
V letech 1993–2002 byl vedoucím 1. oddělení archivu, pak v roce 2003 vedoucí oddělení pro využití výpočetní techniky v archivech a mezi lety 2008–2012 vedl oddělení předarchivní péče, ochrany a prezentace archiválií.
Mj. učil na OA, SOŠ a VOŠ knihovnických, informačních a sociálních služeb, kde svým studentům přednášel o archivnictví.osoby

Julie Mariánková
spoluautorka knihy Jaroslav Pospíšil
spoluautor knihy Hana Pospíšilová
spoluautorka knihy


partneři


ulice

Husitská
bydlištěZuHo


Aktualizováno: 15. 02. 2018