Internetová encyklopedie dějin Brna

Hubert Valášek

  PhDr. Hubert Valášek, CSc.


  • * 16.10.1949 Těšov – † 13.3.2017 Brno


  • historik a archivář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSFR, ČR


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Husitská 14


  • vzdělání

   1967–1972 UJEP v Brně - obor archivnictví

  • jiné pocty

   - za akademický rok 2013/2014 oceněn Cenou rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin (autorský tým zabývající se vědeckou monografií věnovanou klimatu 16. století v českých zemích)
   - Cena Egona Erwina Kische (2016)
   - Literární cena Jaroslava Golla


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1972–1980 instruktor pro podnikové archivy MZA v Brně,
   1980–1991 odborný asistent na katedře archivnictví FF UJEP v Brně, později FF MUNI v Brně,
   1991–2016 MZA v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   člen autorského týmu vědecké monografie věnované klimatu 16. století v českých zemích


  • poznámky

   Absolvoval SVVŠ v Ostravě, do které se přestěhoval v polovině 50. let 20. století.
   Byl podnikovým archivářem v národním podniku Adamovské strojírny.
   V letech 1993–2002 byl vedoucím 1. oddělení archivu, pak v roce 2003 vedoucí oddělení pro využití výpočetní techniky v archivech a mezi lety 2008–2012 vedl oddělení předarchivní péče, ochrany a prezentace archiválií.
   Mj. učil na OA, SOŠ a VOŠ knihovnických, informačních a sociálních služeb, kde svým studentům přednášel o archivnictví.


  • osoby

   Julie Mariánková
   spoluautorka knihy Jaroslav Pospíšil
   spoluautor knihy Hana Pospíšilová
   spoluautorka knihy


  • partneři

   Eva Valášková


  • děti

   Kamila Valášková


  • ulice

   Husitská
   bydliště


  • související odkazy

   Moravskou archivní obec navždy opustil PhDr. Hubert Valášek, CSc. na webu MZA


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 15. 02. 2018