Internetová encyklopedie dějin Brna

Jakub Nosek

  Jakub Nosek


  • * 5.9.1938 – † 1.3.2018


  • kameraman a režisér brněnského studia České televize


  • zajímavé okolnosti

   Stal se jedním ze zakládajících členů mimoredakční skupiny, pověřené náboženskými pořady, a s mimořádným nasazením se podílel na naprosté většině náboženských relací, vytvářených v brněnském studiu České televize.
   Od roku 1997 kromě práce kameramana pracoval také jako režisér všech přímých přenosů bohoslužeb, vysílaných z brněnského studia České televize, jeho režijní realizace vytvářely z těchto pořadů svébytná umělecká díla.


  • cena města

   žurnalistika a publicistika (1998)


  • vzdělání

   Filmová akademie múzických umění v Bratislavě

  • jiné pocty

   dvakrát oceněn hlavní cenou festivalu Arsfilm v Kroměříži,
   1999: Cena Pierot ´99 (soutěž o nejlepší audiovizuální díla vyrobená na Moravě a ve Slezsku)
   2007: medaile sv. Petra a Pavla (udělil biskup Vojtěch Cikrle)
   2013: medaile sv. Cyrila a Metoděje jako poděkování za jedinečnou dlouholetou obětavou a profesionální práci (udělil biskup Vojtěch Cikrle)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   v roce 1962 nastoupil jako jeden z prvních kameramanů do tehdy nově založeného studia Československé televize v Brně,
   po sametové revoluci v roce 1989 byl jmenován šéfkameramanem studia a v lednu roku 1991 odpovědným kameramanem náboženských pořadů


  • hrob

   rodinný hrob na hřbitově v Unkovicích


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 28. 03. 2018