Adolf Matějů

* 31.1.1893 Ubušín (dnes Jimramova, okres Žďár nad Sázavou) – † 21.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 21. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno-Královo Pole, Daimlergasse - Daimlerova 8


vzdělání

učitelský ústav v Poličce (ukončení v roce 1911)


jiné pocty

plukovník in memoriam (1946)


zaměstnání

učitel, poté služba v armádě, po likvidaci čs. armády aktuárský ředitel Zemského úřadu


poznámky

Po ukončení učitelského ústavu působil jako učitel na několika místech novoměstského okresu. V roce 1914 byl odveden do armády a ihned po vypuknutí první světové války nastoupil činnou službu u 25. zeměbraneckého pluku.
Ještě v roce 1914 odešel na východní frontu, brzy se nechal zajmout, zajetí prožíval v Turkestanu. V roce 1917 vstoupil do legií v Rusku, byl zařazen do 3. pluku, do vlasti se vrátil v roce 1920. Poté sloužil v různých funkcích na ministerstvu národní obrany v Praze, dále na Slovensku (Piešťany, Žilina, Zvolen), Podkarpatské Rusi (pěší pluk č. 19 jako velitel roty). Roku 1926 se oženil v Mukačevu. V roce 1931 přeložen ve funkci velitele roty k 24. pěšímu pluku do Znojma, kde se později stal velitelem praporu SOS.
Po Mnichovu odešel do Brna, kde působil nadále ve funkci velitele praporu SOS až do rozpuštění čs. armády. Poté byl převzat Zemským úřadem v Brně jako aktuárský ředitel, v červnu 1940 odešel do výslužby.
Gestapem byl zatčen 30. září 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, odkud byl po osmi měsících přemístěn do věznice Pod Kaštany. Stanným soudem byl odsouzen 21. června 1942 pro přípravu velezrady a styk s nepřítelem k trestu smrti, rozsudek byl týž den vykonán na popravišti v Kounicových kolejích. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 22. 6. 1942.
osoby

František Boleloucký
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Božena Brunclíková
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Antonín Brychta
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni František Čermák
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Otakar Hubík
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni
další osoby (5)...


partneři

Matylda Matějů (Čretniková)
sňatek: 1926, Mukačevoulice

Daimlergasse - Daimlerova
bydliště (dnes Volfova)


události

22. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 20. 6. a 21. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2438/s
21. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 21. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 21. 11. 2020