Pavel Opravil

* 16.1.1890 Jedlí (okres Šumperk)


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 29. 10. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti, pro porušení nařízení o držení zbraní a pro přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


bydliště

Vsetín, U nádraží 649


zaměstnání

železniční úředník


poznámky

Vojín 93. pěšího pluku rakousko-uherské armády. Zajat 6. 9. 1915, Tarnopol; přihlášení do legií 30. 3. 1918, Kryndačevka na Donu. Do čs. legie v Rusku zařazen 14. 5. 1918, 5. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 15. 6. 1920, poslední útvar: 5. střelecký pluk, poslední hodnost: vojín. Vrátil se do vlasti.


prameny, literatura

události

29. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (středa 29. října)
stanným soudem odsouzen k předání gestapu


Menš


Aktualizováno: 05. 04. 2018