JUDr. Karel Suchan

* 17.2.1917 Bučovice (okres Vyškov)


válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; 17. 11. 1939 (dodatečná akce)


bydliště

Bučovice


vzdělání

gymnázium v Bučovicích (1936 maturita),
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně


zaměstnání

úředník ministerstva lesů a dřevařského průmyslu v Praze (po válce)


poznámky

Zatčen v dodatečné akci gestapa, která proběhla v Brně v období od 29. 11. do 7. 12. 1939, v ní byli zatčeni další studenti, tentokrát již zatčení nebylo nahodilé, otcové studentů byli významnými osobnostmi společenského života. Otec Karla Suchana byl ředitelem gymnázia v Bučovicích.
Po kratším pobytu ve věznici gestapa na Špilberku byli převezeni věznice ve Vídni a odtud do KT v Sachsenhausenu.


prameny, literatura

Menš


Aktualizováno: 14. 02. 2020