JUDr. Jiří Zapletal

* 22.3.1917 Brno


válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; 17. listopad 1939 (dodatečná akce)


bydliště

Brno-Královo Pole, Bartošova 82


vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (studium dokončeno po válce)


odborné a zájmové organizace

Sokol


poznámky

Zatčen v dodatečné akci gestapa, která proběhla v Brně v období od 29. 11. do 7. 12. 1939, v ní byli zatčeni další studenti, tentokrát již zatčení nebylo nahodilé, otcové studentů patřili k významným osobnostem společenského života. Otec Jiřího Zapletala byl ředitelem banky.
Po kratším pobytu ve věznici gestapa na Špilberku byli převezeni věznice ve Vídni a odtud do KT v Sachsenhausenu.


prameny, literatura

ulice

Bartošova
bydliště


Menš


Aktualizováno: 25. 03. 2018