Internetová encyklopedie dějin Brna

Marie Radoňová

  Marie Radoňová


  • * 16.12.1890 Praha – † 15.10.1958 Praha


  • spisovatelka, překladatelka a novinářka
   partner osobnosti: Bořivoj Zdenko Radoň


  • pseudonym

   Maryša Šárecká, Maryša B. Šárecká, Maryša Radoňová-Šárecká, Maryša Šárecká-Radoňová

  • rodné jméno

   Bosáčková


  • zaměstnání

   vrchní redaktorka na ministerstvu zahraničních věcí v Praze (za první republiky)


  • poznámky

   Psala verše, povídky, romány, eseje, studie, kulturně historické články a stati, divadelní hry a překládala z francouzštiny.
   Přispívala do Národních listů, Národní politiky a do mnoha kulturních časopisů.
   Některé z jejích prací byly opětovně vydány po roce 1989.

   VÝBĚR Z PRACÍ:
   - Hlubiny štěstí, Praha, Kočí 1917.
   - Milenky královské. Praha, Sfinx 1925 (znovu Praha, Dekon 1993 a 1997).
   - Mistr Bohuslav. Báseň lyricko-epická, psáno v r. 1916. Praha, Leschinger 1918.
   - O životě a díle sochaře Fr. Bílka. Praha 1908.
   - Osiřelá. Praha, B. Kočí 1924.
   - Ozářené hroby. Vlastenecké rodiny české. Praha, dělnické nakladatelství 1945.
   - Pod Svatou Horou. Obraz ze života. Praha, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství 1940 (znovu Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2005).
   - Stín padl na duši. Praha 1910.
   - Tichá láska. Mladá Boleslav, Vačlena 1925.
   - Z kulturních dějin lidstva. Obrazy společenského života. Díl 1–5. Praha 1931–1938.
   - Žebrák lásky. Plzeň, Beníško 1921.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Bořivoj Zdenko Radoň
   sňatek: 15. 9. 1921, Praha


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 01. 09. 2018