Internetová encyklopedie dějin Brna

Adolf Hůlka

  brigádní generál in memoriam Adolf Hůlka


  • * 11.9.1891 Brno – † 10.5.1943 Berlín-Plötzensee


  • válka a odboj 1914–1919; legionář srbský; legionář ruský válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • zajímavé okolnosti

   velmi se zajímal o letectví, aktivně létal

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno:
   - Bäckergasse - Pekařská 33
   - Nová 31


  • vzdělání

   První české gymnasium v Brně (1910 maturita),
   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (doložen 1910–20. 4. 1912, kdy složil první státní zkoušku)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1914–1918,
   Medaile vítězství,
   revoluční medaile se štítky Zborov a Sibiř

   srbská vyznamenání:
   - Spomenica na rat
   - Řád Bílého orla IV. stupně
   - Obiličova medaile
   - brigádní generál in memoriam

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam,
   Zborovská pamětní medaile in memoriam

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace na radnici v Náměšti nad Oslavou


  • zaměstnání

   od 1. 1. 1915 prozatimní kancelářský praktikant starostenského úřadu v Králově Poli (přerušilo narukování do války)

   voják z povolání:
   - od 30. 9. 1920 přidělen k posádkovému velitelství v Brně
   - od 1. 2. 1923 velitel roty u 43. pěšího pluku v Brně
   - od roku 1927 velitel roty akademiků na vojenské akademii v Hranicích
   - od 30. 9. 1932 pěší pluk 11 Františka Palackého v Písku
   - od 30. 9. 1935 přednosta výcvikové skupiny na MNO
   - po 15. 3. 1939 dán do výslužby

  • odborné a zájmové organizace

   člen správní rady Zbrojovky Brno (za ministerstvo obrany),
   člen redakční rady Vojenských rozhledů,
   psal články do Národních novin v Brně


  • hrob

   hřbitov v Náměšti nad Oslavou (kenotaf na rodinném hrobě)


  • poznámky

   Desátník - jednoroční dobrovolník 9. pěšího pluku rakousko-uherské armády. Zajat 22. 9. 1915 Luck, Přihlášení do legií 2. 2. 1916 v Cyricynu. Zařazen 2. 5. 1916 do 1. srbské divize jako desátník, vrátil se do Ruska, do čs. legie v Rusku zařazen 16. 8. 1916, 1. střelecký pluk, vojín. prošel řadou bojišť, mimo jiné se účastnil bitvy u Zborova. Posledním útvarem v legiích byl plukovní soud armádního sboru, kde ve funkci poručíka byl předsedou soudu. Pokračoval ve službě v čs. armádě.
   Na začátku okupace se zapojil do odboje v Obraně národa, předtím odmítl nabídku odejít do zahraničí. Stal se velitelem kraje ON Benešov, odpovídal také za spojení s Moravou, zde spolupracoval s Václavem Lysákem.
   Gestapem zatčen 16. 12. 1939 v Praze, poté předán 14. 8. 1941 do věznice pražského gestapa v Terezíně, znovu převezen do Prahy na Pankrác, souzen ve skupině generála Kraváka dne 20. 1. 1943 Lidovým soudem v Berlíně, odsouzen k trestu smrti a popraven.
   Jeho jméno bylo uvedeno na původní pamětní desce obětí okupace v Brně, třída Kpt. Jaroše 14, o níž víme zatím pouze z literatury.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Václav Lysák
   spolupráce v odboji


  • partneři

   Cecilie Hůlková (Křivánková)
   sňatek: 13. 6. 1915, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • děti

   Jiří Hůlka


  • rodiče

   Jan Hůlka
   Anna Hůlková (Robotková)


  • sourozenci

   Leopold Hůlka
   Marie Hůlková


  • ulice

   Bäckergasse - Pekařská
   rodný dům (dnes Pekařská Nová
   bydliště (dnes Lidická)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 05. 01. 2020