František Hloušek

* 10.5.1898 Křtiny (okr. Vyškov) – † 31.3.1973 Brno


učitel; kněz; válka a odboj 1938–1945


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


vzdělání

středoškolská studia v Brně (27. 6. 1918 maturita)


zaměstnání

po ukončení středoškolských studií se začal věnovat učitelskému povolání,
od roku 1924 působil jako definitivní odborný učitel českého jazyka, zeměpisu a dějepisu v Křtinách až do svého zatčení gestapem (1941) - vedle učitelské dráhy se věnoval i službě v Československé církvi husitské (do církve vstoupil roku 1926),
po vysvěcení na jáhna (1927) působil jako katecheta a pomocný duchovní (Křtiny, Olšany ad.),
v létě roku 1928 byl vysvěcen na kněze a jmenován pomocným duchovním v Brně-Husovicích a Vyškově,
v náboženské obci působil až do konce roku 1938, kdy se na zákrok Zemské školní rady v Brně vzdal duchovenského místa; nadále však sloužil bohoslužby a vypomáhal v duchovní správě,
po návratu z nacistického vězení vypomáhal již od podzimu 1945 bohoslužbami, a to do poloviny roku 1947, kdy byl oficiálně ustanoven duchovním ve Střelicích u Brna,
v květnu 1951 byl přeložen do Brna-Husovic, kde působil krátce (17. září téhož roku s ním byl rozvázán služební poměr)


odborné a zájmové organizace

dlouhodobě zastával v rodné obci tajemnickou funkci,
patřil mezi významné sokolské činovníky (v druhé brněnské župě)


poznámky

Když se začala v květnu 1939 formovat odbojová organizace Obrana Národa v okrese Brno-venkov, byl F. Hloušek osloven mezi prvními.
Gestapem byl zatčen 2x. Poprvé na udání v srpnu 1941, že dal za účasti celé obce ukrýt sochu francouzského legionáře, jež byla součástí pomníku padlým v 1. světové válce (od brněnského sochaře Josefa Axmana), byl však propuštěn.
K definitivnímu uvěznění došlo 3. října 1941, kdy byl zatčen přímo ve škole. Po skončení vyšetřování byl i se svým starším synem Rostislavem převezen do věznice ve Vratislavi. 22. ledna 1945 se vydal na tříměsíční pochod smrti do cílové stanice Ambergu, kde byl osvobozen americkou armádou.partneři


Jord


Aktualizováno: 26. 03. 2020