prof. PhDr. Vojtěch Rosický

* 30.10.1880 Praha – † 9.2.1942 Mauthausen


významný mineralog; zakladatel mineralogického ústavu PřF MU v Brně; v letech 1922–1923 děkan PřF MU; v letech 1925–1926 rektor MU; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

mineralogii obohatil o tři nové nerosty: preslit, ultrabasit, epidesmin


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Brno, Drobného 54,
Brno-Řečkovice, Na žlebcích 105 (dnes Vránova)


vzdělání

1890–1899 Reálné gymnázium v Křemencově ulici Praze,
1899–1903 FF české univerzity v Praze (16. 1. 1904 titul PhDr., dizertace: O dvou minetách a žule z okolí Jílového, hlavní rigoróza z mineralogie a fyziky, vedlejší z filozofie)
studijní pobyt na univerzitě v Mnichově (1907/1908) a v Heidelberku (1908/1909),
habilitace pro mineralogii a petrografii na UK (1910) a ČVUT (1913),
mimořádný profesor mineralogie a petrografie na UK (1919),
řádný profesor mineralogie a petrografie na MU (1920)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

zobrazit


zaměstnání

1905–1919 reálné gymnázium v Truhlářské ulici Praze,
1920–1942 PřF MU - ředitel mineralogického ústavu, v letech 1922–1923 její děkan,
1925–1926 rektor Masarykovy univerzity


odborné a zájmové organizace

ČAVU,
KČSN,
Národní rada badatelská,
Přírodovědecký klub v Brně a v Praze,
Přírodovědecká společnost v Moravské Ostravě,
Moravská přírodovědecká společnost,
Česko-slovenská společnost pro mineralogii a geologii,
The mineralogical society of America,
Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

Řečkovický hřbitov, Úlehle, skup. 6, hrob č. 81–83 (kenotaf)


pojmenováno

nerost „rosickyit“ (z úcty ke svému pedagogovi pojmenoval objevitel Josef Sekanina)


poznámky

Zapojen do ilegálního hnutí vysokoškolských profesorů v Brně. Profesor Rosický byl zatčen 12. prosince 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, v lednu 1942 transportován spolu s dalšími kolegy do koncentračního tábora Mauthausen, kde již 9. února 1942 zemřel na následky hladu, kruté zimy a týrání.


obrazy

pojmenované ulice

Rosického náměstí (Žabovřesky)osoby

Tomáš Kruťa
od prof. Rosického dostal nabídku práce hospitanta na Mineralogickém ústavu PřF MU Josef Sekanina
J. Sekanina pojmenoval po V. Rosickém nově objevený nerost (rosickyit)


partneři

Františka Rosická (Sobková)
sňatek: 22. 7. 1911

ulice

Drobného
bydliště Na žlebcích (In der Mulde)
bydliště (dnes Vránova)


osoba na objektech

uctění památky oběti okupace - V. Rosický
jiná realizace: Drobného 54/01 oběti okupace PřF MU v Brně
pomník: Kotlářská 2/01 V. Rosický
pamětní deska: Kotlářská 2/04 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
pamětní deska: Kounicova 20-22/01 oběti druhé světové války
pomník: Úlehle 0/01


stavby

Řečkovický hřbitov
Úlehle
kenotaf


události

17. 9. 2014
Umístění dalších tzv. Stolpersteine (Kamenů zmizelých) v Brně
jeho jméno je uvedeno na jednom z kamenů
23. 11. 1947
Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
oběti Sokola Brno I
17. 10. 1947
Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
pedagog Přírodovědecké fakulty v Brně
22. 6. 1924
První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
29. 1. 1924
Ustavující schůze Moravské přírodovědecké společnosti


Kal, Menš


Aktualizováno: 20. 06. 2022