Karel Hlavinka

* 21.7.1879 Kyjov (okres Hodonín) – † 23.10.1950 Praha


středoškolský profesor, vlastivědný pracovník, překladatel z francouzštiny


bydliště

Kyjov čp. 57 (rodný dům),
Hodonín, Palackého 4 (doloženo v roce 1904),
Brno, Beischlägergasse 18,
Košice (domovské právo od 1. 9. 1921),
Praha (domovské právo od 10. 4. 1928)


vzdělání

utrakvistická obecná škola v Kyjově,
německé gymnasium v Kyjově (1,5 roku),
poté přestoupil na české gymnasium v Uherském Hradišti,
1897–1901 FF UK v Praze


dílo

Výběr z díla:
- Zlatá slova Pythagorejců (překlad z díla Antoine Fabre d'Oliveta) 1924
- Vlastivěda moravská, II. Místopis Moravy. Díl I místopisu. Brněnský kraj, Hodonský okres. Musejní spolek 1926 (spoluautor)
- Stručné dejiny národa československého. Pre nižšie triedy slovenských stredných škol. Praha, Unie 1926 (třetí opravené vydání)
- O starém Kyjově. Kyjov 1947


zaměstnání

1901–1907 profesor češtiny a němčiny na české vyšší reálce v Hodoníně,
1907–1920 profesor I. českého gymnázia v Brně (rozhodnutím zemské školní rady v Brně jmenován 22. 8. 1907),
soukromé dívčí gymnasium v Brně (vyučoval zde několik hodin týdně),
krátce působil u školského referátu v Bratislavě,
1920–1928 ředitel vyšší reálky v Košicích,
1928–1939 ředitel gymnasia Sokolovo v Praze-Libni


odborné a zájmové organizace

Musejní spolek v Brně


hrob

pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze


poznámky

jeho osobní fond je uložen v MZA Brno, G 45, číslo 626
partneři

Marie Hlavinková (Jedličková)
sňatek: 19. 11. 1904, Velehrad
ulice

Beischlägergasse
bydliště doložené v roce 1917 (dnes Antonína Slavíka)


Menš, LucKub


Aktualizováno: 15. 06. 2022