Karel Hlavinka

* 21.7.1879 Kyjov (okres Hodonín) – † 23.10.1950 Praha


středoškolský profesor, vlastivědný pracovník, překladatel z francouzštiny


bydliště

Kyjov čp. 57 (rodný dům),
Hodonín, Palackého 4 (doloženo v roce 1904),
Brno, Beischlägergasse 18,
Košice (domovské právo od 1. 9. 1921),
Praha (domovské právo od 10. 4. 1928)


dílo

Osobní fond je uložen v MZA Brno, G 45, číslo 626.

- O starém Kyjově. Kyjov 1947
- Vlastivěda moravská, II. Místopis Moravy. Díl I místopisu. Brněnský kraj, Hodonský okres. Musejní spolek 1926 (spoluautor)
- Stručné dejiny národa československého. Pre nižšie triedy slovenských stredných škol. Praha, Unie 1926 (třetí opravené vydání)


zaměstnání

profesor na české reálce v Hodoníně (doloženo v roce 1904),
profesor I. českého gymnázia v Brně (rozhodnutím zemské školní rady v Brně jmenován 22. 8. 1907, působil zde do roku 1921)partneři

Marie Hlavinková (Jedličková)
sňatek: 19. 11. 1904, Velehrad
ulice

Beischlägergasse
bydliště doložené v roce 1917 (dnes Antonína Slavíka)


Menš


Aktualizováno: 02. 12. 2018