Vincenc Brandl

* 5.4.1834 Brno – † 26.12.1901 Brno


moravský zemský archivář, historik a editor pramenů


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


bydliště

Brno:
- Mendlovo náměstí 1
- Giskrova 45


vzdělání

do roku 1853 Stavovská akademie v Brně,
1852–1853 univerzita ve Vídni (právo),
1856–1857 seminář historicko-filologický


vyznamenání a pocty

Rytíř řádu železné koruny III. třídy,
Rytířský řád Františka Josefa,
Řád sv. Stanislava (ruský),
Řád sv. Sylvestra (papežský)


jiné pocty

čestný člen více než 300 obcí a korporací


dílo

Vydavatel právních památek předbělohorské Moravy (např. knihy drnovské a tovačovské, sněmovních památek, zemských půhonů a nálezů, moravského diplomatáře, spisů Karla st. ze Žerotína) a biografií (K. J. Erbena, J. Dobrovského, P. J. Šafaříka).
Zastánce pravosti Rukopisů, zejména Zelenohorského.


zaměstnání

původně učil na německém gymnáziu v Brně,
1857–1861 městská reálka na Starém Brně,
1861–1899 moravský zemský archivář


politická orientace

poslanec moravského zemského sněmu (1865–1868)


odborné a zájmové organizace

člen mnoha spolků,
člen Královské české společnosti nauk (od roku 1869),
České akademie věd a umění (od roku 1890)


čestný hrob

pojmenováno

Brandl - spolek na podporu chudých žáků na středních a jim rovných školách českých v Brně (založen v roce 1872)pojmenované ulice

Brandlova (Brno-město)
- Brandlova (Husovice)osoby

Robert Bartelmus
přítel František Sal. Bařina
F. Bařina pohřbíval V. Brandla Libuše Urbánková
L. Urbánková zpracovala jeho písemnou pozůstalost

ulice

Mendlovo náměstí
rodný dům (tehdy Staré Brno čp. 157) Giskra-Strasse + Friedhofgasse (Giskrova + Hřbitovní)
bydliště a místo úmrtí (dnes Kounicova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

12. 5. 1895
Ustavující valná hromada „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“
vyslovil pochybnosti o možnosti vybudovat českou obchodní školu v Brně
30. 10. 1893
Smuteční slavnost k 25. výročí úmrtí P. Františka Sušila
účastník slavnosti
4. 3. 1888
Ustavující valná hromada Musejního spolku v Brně
zasloužil se o vznik Muzejního spolku
26. 12. 1887
Založení Musejního spolku v Brně
předseda Musejního spolku
25. 8. 1863
Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje v Brně
účastník cyrilometodějských oslav v roce 1863

další události (1)...


Jord


Aktualizováno: 22. 02. 2019