Vincenc Brandl

* 5.4.1834 Brno – † 26.12.1901 Brno


moravský zemský archivář, historik a editor pramenů


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


bydliště

Brno:
- Mendlovo náměstí 1
- Giskrova 45


vzdělání

do roku 1853 Stavovská akademie v Brně,
1852–1853 univerzita ve Vídni (právo),
1856–1857 seminář historicko-filologický


vyznamenání a pocty

Rytíř řádu železné koruny III. třídy,
Rytířský řád Františka Josefa,
Řád sv. Stanislava (ruský),
Řád sv. Sylvestra (papežský)


jiné pocty

čestný člen více než 300 obcí a korporací


dílo

Vydavatel právních památek předbělohorské Moravy (např. knihy drnovské a tovačovské, sněmovních památek, zemských půhonů a nálezů, moravského diplomatáře, spisů Karla st. ze Žerotína) a biografií (K. J. Erbena, J. Dobrovského, P. J. Šafaříka).
Zastánce pravosti Rukopisů, zejména Zelenohorského.


zaměstnání

původně učil na německém gymnáziu v Brně,
1857–1861 městská reálka na Starém Brně,
1861–1899 moravský zemský archivář


politická orientace

poslanec moravského zemského sněmu (1865–1868)


odborné a zájmové organizace

člen mnoha spolků,
člen Královské české společnosti nauk (od roku 1869),
České akademie věd a umění (od roku 1890)


čestný hrob

pojmenováno

Brandl - spolek na podporu chudých žáků na středních a jim rovných školách českých v Brně (založen v roce 1872)pojmenované ulice

Brandlova (Brno-město)
- Brandlova (Husovice)osoby

Robert Bartelmus
přítel František Sal. Bařina
F. Bařina pohřbíval V. Brandla

ulice

Mendlovo náměstí
rodný dům (tehdy Staré Brno čp. 157) Giskra-Strasse + Friedhofgasse (Giskrova + Hřbitovní)
bydliště a místo úmrtí (dnes Kounicova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

12. 5. 1895
Ustavující valná hromada „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“
vyslovil pochybnosti o možnosti vybudovat českou obchodní školu v Brně
30. 10. 1893
Smuteční slavnost k 25. výročí úmrtí P. Františka Sušila
účastník slavnosti
4. 3. 1888
Ustavující valná hromada Musejního spolku v Brně
zasloužil se o vznik Muzejního spolku
26. 12. 1887
Založení Musejního spolku v Brně
předseda Musejního spolku
25. 8. 1863
Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje v Brně
účastník cyrilometodějských oslav v roce 1863

další události (1)...


Jord


Aktualizováno: 22. 02. 2019