MUDr. Ladislav Fišer

* 24.6.1894 Pivonice (dnes Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou)


lékař v Brně


bydliště

Pivonice čp. 33 (rodný dům),
Brno, Orlí 9


vzdělání

gymnázium v Brně,
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1913 – 31. 1. 1920)


zaměstnání

asistent kožní kliniky zemské nemocnice v Brně (doloženo v roce 1925),
odborný lékař v Brně


odborné a zájmové organizace

Moravská lékařská komora v Brně (česká sekce)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 77, řada 1, hrob č. 128–129osoby

František Hora
švagr Karel Hora
švagr Zdeněk Jaroš
švagr, svědek při prvním sňatku Z. Jaroše


partneři

Natalia Fišerová (Horová)
sňatek: 26. 2. 1927, Brno (kostel sv. Tomáše)
ulice

Orlí
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 31. 12. 2018