Internetová encyklopedie dějin Brna

Hedvika Otýpková

  Hedvika Otýpková


  • * 30.9.1889 Boleradice (okres Břeclav)


  • matka osobnosti: Karel Chalupa


  • rodné jméno

   Holíková, ovdovělá Chalupová


  • bydliště

   Boleradice čp. 28 (doloženo v roce 1914), později čp. 16 (v roce 1920)


  • zaměstnání

   domkařka v Boleradicích (doloženo v roce 1920)


  • poznámky

   Dcera Tomáše Holíka (tesaře v Boleradicích) a Josefy, rozené Krmíčkové. Vdova se provdala podruhé 23. 8. 1920 v Brně (kostel sv. Tomáše) za Martina Otýpku (rolníka v Boleradicích).


  • prameny, literatura


  • partneři

   Antonín Chalupa
   sňatek: 18. 11. 1913, Boleradice
   (první manžel)


  • děti

   Tomáš Chalupa
   Karel Chalupa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 17. 08. 2018