Dr. Ing. Jaroslav Fišer

* 9.12.1898 Pivonice (dnes Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou)


úředník v Brně


bydliště

Pivonice čp. 33 (rodný dům),
Brno, Orlí 9


vzdělání

reálka v Novém Městě na Moravě,
I. česká státní reálka v Brně (6. 7. 1914 maturitní zkouška),
1914–1918 ČVŠT v Praze - odbor chemického inženýrství,
ČVŠT v Brně - dizertační práce "Studie o kamenině", 12. 3. 1920 promován doktorem technických věd


zaměstnání

adjunkt cukrovarnické stanice (doloženo v roce 1925)partneři

Marie Fišerová (Kroupová)
sňatek: 5. 8. 1933
(první manželka)
Zdenka Fišerová (Křešťáková)
sňatek: 26. 3. 1949, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)
(druhá manželka)
ulice

Orlí
bydliště doložené v roce 1925


Menš, blat


Aktualizováno: 29. 10. 2019