R. D. Arnold Schneider

* 26.4.1909 Brno – † 9.11.1992 Rousínov


římskokatolický kněz


vzdělání

1920–1928 – I. české státní reálné gymnázium v Brně na dnešní tř. Kpt. Jaroše (5. 6. 1928 maturita),
1928–1933 Teologické učiliště v Brně,
1. dubna 1933 vysvěcen na kněze


zaměstnání

1. – 10. 5. 1933 výpomoc v konventu milosrdných bratří v Brně,
10. 5. – 16. 7. 1933 kooperátor v Dolních Loučkách u Tišnova,
11. 5. – 1. 7. 1933 výpomoc v Kuřimi dlouhodobě nemocnému faráři a 17. července nastoupil prezenční vojenskou službu v Divizní nemocnici v Brně-Zábrdovicích, kterou ukončil 7. října,
8. 10. 1933 – 31. 1. 1935 kooperátor ve Křtinách,
1. 2. 1935 – 31. 1. 1941 kooperátor v chrámu sv. Martina v Třebíči,
od 1. února jmenován farářem v Březníku, kde setrval až do 31. října 1946, kdy byl přeložen na faru do Hvězdlic u Bučovic, tam ale musel odjet o týden dříve a působil tam do 30. října 1970 (na odpočinek pak odešel do Rousínova)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 82, hrob č. 545–546


poznámky

P. Arnold Schneider ovládal několik světových jazyků. Měl bohatou vícejazyčnou knihovnu, ze které svým farníkům a studentům knihy ochotně půjčoval a podle potřeby jim i pomáhal se studiem. Byl vynikajícím kazatelem a zanechal v březnické farnosti výraznou stopu.
Arnold Schneider nastoupil na faru do Březníku v nelehké době nacistické okupace. Dále se snažil zvelebovat kostel i hřbitov. Pořídil kovový rám na oválné okno za oltářem a barevné okno sv. Tadeáše na kůru. Nechal také zhotovit přenosný svatostánek pro mše venku.
V rodinné kronice E. Krejčí z č. p. 31 napsal, že měl v roce 1942 rozhodující podíl na záchraně historicky cenných zvonů, které chtěly okupační úřady roztavit pro válečné účely. Arnold Schneider s dalšími zástupci obce vedl jednání na německých úřadech a již odvezené zvony se jim podařilo zachránit.
Většinu farníků překvapilo, když byl 23. října 1946 přeložen na faru do Hvězdlic u Bučovic. Údajně se jeho iniciativa a politická orientace nezamlouvala novým představitelům obce a okresu. Mělo mu snad být předhazováno nadržování Němcům, když během války dával soukromé hodiny dětem hraběte Karla Jindřicha Haugwitze.
Od přeložení do Hvězdlic ho však nezachránily ho ani intervence farníků. Protože byl v březnické farnosti velmi oblíbený, navštěvovali ho Březničtí i v jiných farnostech. Naposled mu přijeli blahopřát k osmdesátinám do Rousínova.
Tento skvělý kněz byl také vynikajícím malířem a kreslířem. V jeho díle dominují především památky míst, kde působil, malovat a kreslit však chodil i do jejich okolí. Jeho dílo je rozptýleno po farnostech, kde působil a po přátelích. Někdy bylo využito i pro drobné diecézní publikace.
Arnold Schneider zemřel 9. listopadu 1992 ve věku 83 let. Rodina a četní farníci se s ním rozloučili 17. listopadu v kostele sv. Maří Magdalény v Rousínově a o den později v kostele na Starém Brně. Po zádušní mši svaté byla jeho rakev uložena na Ústředním hřbitově v Brně do rodinného hrobu.
[Informace k této osobnosti pro naši encyklopedii poskytl pan R. Zejda, děkujeme.]
stavby

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mendlovo náměstí 1/157
místo posledního rozloučení
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Ma


Aktualizováno: 11. 01. 2019