Internetová encyklopedie dějin Brna

Lubomír Bartoš

  prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.


  • * 21.2.1932 Frenštát pod Radhoštěm – † 27.11.2017 Brno


  • lingvista zaměřený na španělskou a americkou španělštinu, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


  • vzdělání

   Reálné gymnázium ve Frenštátě pod Radhoštěm,
   1951–1956 FF MU, obor francouzština a španělština, rozšířeno o studium fonetiky (1965 titul docent, 1991 jmenován profesorem pro obor románské jazyky)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1956 asistent na Katedře romanistiky MU,
   1972–1976 lektor českého jazyka na Univerzitě v Aix–en–Provence,
   1995 FF OU

  • odborné a zájmové organizace

   MU,
   FF OU,
   DIFA JAMU v Brně,
   ČSRo Brno,
   Letní škola slovanských studií v Brně,
   BVV,
   Tatra Kopřivnice,
   Études Romanes de Brno,
   Estudios Hispánicos,
   Studia Romanistica,
   Hispanistas de los Países de Europa,
   Kruh moderních filologů


  • poznámky

   - zabýval se především fonetikou, fonologií, frazeologií a argotem
   - v letech 1962–1962 pracovní a badatelský pobyt na Kubě
   - v letech 1964–1965 studijní a pracovní pobyt v Chile, v letech 1965 a 1988 ve Španělsku, v roce 1985 v Nikaragui a v roce 1989 na Kubě
   - jako pedagog měl neobyčejně širokou škálu záběru: vedl semináře, překladatelská a tlumočnická cvičení, později přednášky (dějiny a kultura hispanofonních zemí, fonetika a fonologie francouzštiny a španělštiny, syntax, lexikologie a stylistika španělštiny a americké španělštiny, španělský argot, tvoření slov ve španělštině, dialektologie, stylistika a frazeologie španělštiny)
   - vedl také přednášky pro logopedické pracovníky na Moravě a Slovensku, na DIFA JAMU v Brně a v ČSRo Brno
   - 20 let pracoval jako tajemník a učitel českého jazyka na Letní škole slovanských studií v Brně a spolupracoval jako tlumočník a překladatel s BVV
   - z francouzštiny přeložil více než 50 filmů
   - překládal také technické překlady (např. pro automobilku Tatra Kopřivnice)
   - předseda oborové komise romanistiky pro doktorská studia
   - člen vědecké rady FF MUFF OU
   - šéfredaktor sborníku Études Romanes de Brno
   - člen redakční rady Spisů FF MU a sborníků Estudios Hispánicos (Vratislav)
   - šéfredaktor sborníku Studia Romanistica (Ostrava)
   - člen odborných společností Hispanistas de los Países de Europa a Kruhu moderních filologů
   - jeho práce jsou publikovány též ve Španělsku, Argentině, Chile, Německu, Polsku a Slovensku

   Profesor Bartoš byl velmi náruživým kuřákem doutníků, chuť tabáku si užíval i během svých přednášek španělštiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Emanuel Šrámek
   učitel


  • související odkazy

   Bartoš, Lubomír, 1932-2017 na webu Bibliografie dějin Českých zemí
   Zemřel prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc. na webu FF OU


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 21. 08. 2018