prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.

* 21.2.1932 Frenštát pod Radhoštěm – † 27.11.2017 Brno


lingvista zaměřený na španělskou a americkou španělštinu, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

Reálné gymnázium ve Frenštátě pod Radhoštěm,
1951–1956 FF MU, obor francouzština a španělština, rozšířeno o studium fonetiky (1965 titul docent, 1991 jmenován profesorem pro obor románské jazyky)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1956 asistent na Katedře romanistiky MU,
1972–1976 lektor českého jazyka na Univerzitě v Aix–en–Provence,
1995 FF OU


odborné a zájmové organizace

MU,
FF OU,
DIFA JAMU v Brně,
ČSRo Brno,
Letní škola slovanských studií v Brně,
BVV,
Tatra Kopřivnice,
Études Romanes de Brno,
Estudios Hispánicos,
Studia Romanistica,
Hispanistas de los Países de Europa,
Kruh moderních filologů


poznámky

- zabýval se především fonetikou, fonologií, frazeologií a argotem
- v letech 1962–1962 pracovní a badatelský pobyt na Kubě
- v letech 1964–1965 studijní a pracovní pobyt v Chile, v letech 1965 a 1988 ve Španělsku, v roce 1985 v Nikaragui a v roce 1989 na Kubě
- jako pedagog měl neobyčejně širokou škálu záběru: vedl semináře, překladatelská a tlumočnická cvičení, později přednášky (dějiny a kultura hispanofonních zemí, fonetika a fonologie francouzštiny a španělštiny, syntax, lexikologie a stylistika španělštiny a americké španělštiny, španělský argot, tvoření slov ve španělštině, dialektologie, stylistika a frazeologie španělštiny)
- vedl také přednášky pro logopedické pracovníky na Moravě a Slovensku, na DIFA JAMU v Brně a v ČSRo Brno
- 20 let pracoval jako tajemník a učitel českého jazyka na Letní škole slovanských studií v Brně a spolupracoval jako tlumočník a překladatel s BVV
- z francouzštiny přeložil více než 50 filmů
- překládal také technické překlady (např. pro automobilku Tatra Kopřivnice)
- předseda oborové komise romanistiky pro doktorská studia
- člen vědecké rady FF MU a FF OU
- šéfredaktor sborníku Études Romanes de Brno
- člen redakční rady Spisů FF MU a sborníků Estudios Hispánicos (Vratislav)
- šéfredaktor sborníku Studia Romanistica (Ostrava)
- člen odborných společností Hispanistas de los Países de Europa a Kruhu moderních filologů
- jeho práce jsou publikovány též ve Španělsku, Argentině, Chile, Německu, Polsku a Slovensku

Profesor Bartoš byl velmi náruživým kuřákem doutníků, chuť tabáku si užíval i během svých přednášek španělštiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.osoby


ZuHo


Aktualizováno: 21. 08. 2018