Hubert Jungmann

* 20.5.1938 Brno – † 15.8.2003 Brno


malíř


národnost

česká


cena města

nominován na Cenu města Brna (2000)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1965 ve svobodném povolání: malíř-výtvarník


odborné a zájmové organizace

Sdružení Moravy a Slezska,
Konfederace politických vězňů


poznámky

- studoval u malířů Bohumila Matala a Bohdana Laciny, umělecké kovářství u prof. Kneifa, restaurátorství u Dr. Böhmové
- v letech 1972–1988 zákaz veřejné výtvarné činnosti
- po roce 1989 se kromě malby, grafiky a výtvarné činnosti se věnoval také restaurátorství obrazů
- v roce 1990 se podílel na založení Sdružení Moravy a Slezska a mezi lety 1990–1992 byl předsedou tohoto Sdružení
- od roku 1992 členem Konfederace politických vězňů
- v jeho tvorbě nalezneme obrazy abstraktní, antibolševické, zobrazující Brno, formule, katedrály, krajinu, hudbu, Vysočinu, maloval také portréty nebo grafiku
- jeho obrazy jsou v Muzeu města Brna, ale i v soukromých sbírkách (ČR, Belgie, Chorvatsko, Kanada, Lucembursko, Německo, Norsko, Rakousko, Švýcarsko)
partneři

události

1. 5. 2018
Hubert Jungmann: retrospektivní výstava k nedožitým 80. významného brněnského malíře
malíř, jemuž byla výstava věnovánaZuHo


Aktualizováno: 16. 08. 2021