doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

* 19.8.1954 Boskovice – † 6.11.2017


fyzik, pedagog; v letech 2007–2015 děkan Pedagogické fakulty MU v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

PřF MU - obor učitelství matematiky a fyziky pro střední školy,
1993 titul CSc., 1999 habilitace v oboru Teorie vyučování fyziky (titul doc.)


jiné pocty

Pamětní medaile Univerzity Wrocław (2015),
Stříbrná medaile MU za zásluhy o rozvoj oborů na PedF MU (2016)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Gymnázium v Boskovicích,
Gymnázium Staňkova v Brně,
v Lysicích,
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity:
- asistent
- odborný asistent
- 1991–1993 vedoucí Katedry fyziky
- 2001–2006 proděkan
- 2007–2015 děkan


odborné a zájmové organizace

PedF MU,
1991–1994 člen Akademického senátu PedF MU,
1994–1999 člen Akademického senátu MU,
od roku 1997 člen Rady vysokých škol,
2000–2002 předseda Komise pro vzdělávání učitelů v ČR (v letech 2003–2005 její místopředseda),
člen organizačních a programových výborů konferencí v Polsku, Spojených státech amerických, Portugalsku, Řecku, Turecku, Brazílii a Indii


poznámky

Zaměřoval se především na oblasti didaktiky fyziky, didaktiky přírodovědy a kurikulární tvorby.
Kladl velký důraz na rozvoj internacionalizace.
Externě vyučoval na Gymnáziu Staňkova v Brně a v Lysicích.
ZuHo


Aktualizováno: 22. 02. 2022