Evžen Zámečník

* 5.2.1939 Frýdek-Místek – † 19.2.2018 Brno - Maloměřice


houslista, hudební pedagog, dirigent a hudební skladatel


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČSFR, ČR


cena města

Brna, v oblasti hudba (2015)


vzdělání

1945–1953 Národní škola ve Frýdku-Místku,
1953–1956 Gymnázium Petra Bezruče,
1956–1961 brněnská konzervatoř, obor hra na housle,
1963–1968 JAMU - obor studium skladby,
1968–1970 Státní hudební vysoká škola v Mnichově,
1974–1974 AMU


jiné pocty

Druhá cena ústředního kola Soutěže tvořivosti mládeže v oboru smyčcového tria (1960),
Cena Svazu českých skladatelů a koncertních umělců za dětskou operu Ferda Mravenec (1979),
Cena města Piešťan za skladby Smyčcový kvartet č. 2 a Suita pro dechové kvinteto,
První cena v soutěži AHUV (1998),
První cena v soutěži festivalu dechových orchestrů mladých FIJO (2002),
První cena v soutěži Pravečkův Lanškroun (2006)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1961–1963 Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého v Praze,
1963–1971 houslista Státního divadla v Brně,
1971–1981 Státní filharmonie Brno,
1982–1990 externí pedagog na JAMU,
1989–1994 dramaturg ND Brno,
1992–1994 pedagog-dirigent na Konzervatoři Brno,
1994–2002 ředitel Konzervatoře Brno


odborné a zájmové organizace

Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého v Praze,
Státní divadla v Brně,
Státní filharmonie Brno,
Konzervatoř Brno,
Kantiléna,
Májovák,
JAMU,
ND Brno


poznámky

- hru na housle ho učil Josef Holub, Alois Melezinka, Zdeněk Blažek, Miroslav Ištvan, Ctirad Kohoutek, Osvald Chlubna a Jan Trojan
- v roce 1982 založil BBS
- vytvořil velké množství skladeb pro sólové smyčcové nástroje
- jeho skladby jsou tematicky spjaty s jeho rodným krajem
- spolupracoval se sbory Kantiléna a Májovák
- zemřel v Domě důstojného stáří v Brně-Maloměřicích, pochován je v rodinném hrobě ve Frýdku-Místkuosoby

Vlastimil Bialas
spolupráce Zdeněk Blažek
učitel Dana Drápelová
interpretuje jeho hudbu František Gregor Emmert
spolužák Čestmír Gregor
spolužák
další osoby (9)...události

2. 2. 2016
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2015
jeden z oceněnýchZuHo


Aktualizováno: 07. 11. 2022