Internetová encyklopedie dějin Brna

Radovan Přikryl

  prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


  • * 6.4.1974 Brno – † 20.2.2015 Brno


  • psychiatr


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSSR, ČSFR, ČR


  • vzdělání

   Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
   - postgraduální studium v oboru psychiatrie (absolvent v roce 2002),
   - habilitační práce (2008),
   - jmenován profesorem psychiatrie (2013)


  • dílo

   - věnoval se závažným psychickým poruchám a jejich léčbě, hlavně psychofarmakům
   - publikace Praktická psychiatrie (2013)


  • zaměstnání

   od roku 1998 Psychiatrická klinika LF MU,
   Psychiatrická klinika FN Brno

  • odborné a zájmové organizace

   Psychiatrická společnost ČLS JEP,
   Společnost pro biologickou psychiatrii,
   Vondráčkův nadační fond


  • poznámky

   - předseda organizačního výboru česko-slovenských psychiatrických sjezdů
   - vědecký sekretář Psychiatrické společnosti ČLS JEP
   - vědecký sekretář Společnosti pro biologickou psychiatrii
   - člen vědecké rady Vondráčkova nadačního fondu


  • prameny, literatura


  • partneři

   Hana Přikrylová


  • děti

   Karolína Přikrylová
   Daniela Přikrylová


  • rodiče

   Hynek Přikryl
   Ilona Přikrylová


  • sourozenci

   Lubomír Přikryl


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 15. 02. 2020