prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

* 6.4.1974 Brno – † 20.2.2015 Brno


psychiatr


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity:
- postgraduální studium v oboru psychiatrie (absolvent v roce 2002),
- habilitační práce (2008),
- jmenován profesorem psychiatrie (2013)


dílo

- věnoval se závažným psychickým poruchám a jejich léčbě, hlavně psychofarmakům
- publikace Praktická psychiatrie (2013)


zaměstnání

od roku 1998 Psychiatrická klinika LF MU,
Psychiatrická klinika FN Brno


odborné a zájmové organizace

Psychiatrická společnost ČLS JEP,
Společnost pro biologickou psychiatrii,
Vondráčkův nadační fond


poznámky

- předseda organizačního výboru česko-slovenských psychiatrických sjezdů
- vědecký sekretář Psychiatrické společnosti ČLS JEP
- vědecký sekretář Společnosti pro biologickou psychiatrii
- člen vědecké rady Vondráčkova nadačního fondu


prameny, literatura

partneři

Andrea Přikrylová
(první manželka) Hana Přikrylová Kučerová
(druhá manželka)
sourozenci

ZuHo


Aktualizováno: 25. 07. 2020