doc. Ing. Antonín Buček, CSc.

* 17.9.1942 Brno – † 5.3.2018 Brno


krajinný ekolog, biogeograf a geobiocenolog


národnost

česká


státní příslušnost

Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

brněnská lesnická fakulta,
habilitační práce (2002)


jiné pocty

Cena Josefa Vavrouška (2009)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1969–1972 Vojenské lesy a statky,
do roku 1993 vědecký pracovník Geografického ústavu ČSAV,
1993–2018 Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie


odborné a zájmové organizace

ÚSES: zelená páteř krajiny,
Venkovská krajina,
Česká společnost pro krajinnou ekologii,
Akce Dno,
Veronica


poznámky

- spolupráce s Ing. Igorem Michalem na knize Ekologický generel ČSR: kritický rozbor životního prostředí našeho státu
- organizátor semináře na téma ÚSES: zelená páteř krajiny
- organizátor konference Venkovská krajina
- předseda České společnosti pro krajinnou ekologii (národní odnož IALE)
- iniciátorem a organizátorem Akce Dno (přesazování bledulí letních a dalších vzácných rostlin včetně leknínů z novomlýnské nádrže, film Chvála bláznovství)
- bádal i na Kubě
- člen Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica Brno (Ekologický institut Veronica)


prameny, literatura

osoby

Jan Lacina
spolupráce Alois Zlatník
učitel
ZuHo


Aktualizováno: 13. 11. 2019