Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Buček

  doc. Ing. Antonín Buček, CSc.


  • * 17.9.1942 Brno – † 5.3.2018 Brno


  • krajinný ekolog, biogeograf a geobiocenolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


  • vzdělání

   brněnská lesnická fakulta,
   habilitační práce (2002)

  • jiné pocty

   Cena Josefa Vavrouška (2009)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1969–1972 Vojenské lesy a statky,
   do roku 1993 vědecký pracovník Geografického ústavu ČSAV,
   1993–2018 Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

  • odborné a zájmové organizace

   ÚSES: zelená páteř krajiny,
   Venkovská krajina,
   Česká společnost pro krajinnou ekologii,
   Akce Dno,
   Veronica


  • poznámky

   - spolupráce s Ing. Igorem Michalem na knize Ekologický generel ČSR: kritický rozbor životního prostředí našeho státu
   - organizátor semináře na téma ÚSES: zelená páteř krajiny
   - organizátor konference Venkovská krajina
   - předseda České společnosti pro krajinnou ekologii (národní odnož IALE)
   - iniciátorem a organizátorem Akce Dno (přesazování bledulí letních a dalších vzácných rostlin včetně leknínů z novomlýnské nádrže, film Chvála bláznovství)
   - bádal i na Kubě
   - člen Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica Brno (Ekologický institut Veronica)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Lacina
   spolupráce Alois Zlatník
   učitel


  • děti

   Barbora Bučková


  • související odkazy

   Antonín Buček na webu Katalogy a databáze NK ČR
   Odešel Antonín Buček na webu Veronica


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 13. 11. 2019