Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

* 26.6.1970 Brno


literární kritik, šéfredaktor čas. Weles


národnost

česká


vzdělání

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě - obor učitelství českého jazyka, literatury a dějepisu pro střední školy (absolvoval v roce 1995)
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - obor česká literatura (2004 titul Ph.D.)


jiné pocty

2016: Malá bronzová medaile Masarykovy univerzity
2013: Zlatá stuha: Česká sekce IBBY, Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Památník národního písemnictví, za účast v kolektivu Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. - Čeští spisovatelé
2012: Cena děkana pedagogické fakulty MU za organizování literárních večerů
2012: Cena děkana pedagogické fakulty MU za kolektivní monografii Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež


zaměstnání

1995–2000 Moravské gymnázium Brno (pedagog)
2000–2006 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - katedra Českého jazyka a literatury (pedagog)


odborné a zájmové organizace

člen v porotě literární soutěže Halasův Kunštát


hub


Aktualizováno: 14. 09. 2018