Jan Křtitel Rudiš (Rudisch)

* 26.5.1817 Brno (Staré Brno) – † 9.8.1891 Brno (Staré Brno)


průmyslník ve stolařství a truhlářství


národnost

původně německá, později česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Výborný houslista, podporovatel a příznivec divadla. V roce 1866 při návštěvě císaře v Brně tlumočil žádost (a předal písemně) o zřízení českých středních škol v Brně. Zasloužil se o založení první české soukromé školy v Brně.
V letech 1869–1871 provozoval na Starém Brně ochotnické divadlo.


bydliště

Brno, Křížová 25–31 (dnes Mendlovo náměstí č. 11) (v letech 1817–1891)


vzdělání

1829–1832 gymnázium,
1833–1836 učební léta u otce stolaře,
praxe v Praze (1836–1838) a návštěva kreslířské školy Pražského řemeslnického spolku,
1839–1840 vandrovní léta v Německu a Švýcarsku,
1840–1842 praxe v Paříži a ve Vídni,
od roku 1843 v Brně


vyznamenání a pocty

pochvalná uznání brněnského spolku Gewerbeverein,
stříbrná medaile na výstavě ve Vídni (1866),
velká bronzová medaile na výstavě v Paříži (1878),
vyznamenání na Národopisné výstavě v Praze (1888) aj.


dílo

Vybavil nábytkem a zařízením věznici na Mírově, německé gymnázium v Brně, psychiatrický ústav v Brně-Černovicích, nemocnici U sv. Anny v Brně.
Sám zdarma vytvořil chrámová vrata kostela Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně aj.


zaměstnání

stolařský mistr, majitel firmy na Starém Brně na Křížové 23 a 25 (dnes Mendlovo náměstí č. 9)


politická orientace

Česká národní strana


odborné a zájmové organizace

kuratorium první české soukromé školy v Brně,
čestný člen Matice školské,
starosta Filharmonického spolku Beseda Brněnská (1861),
Řemeslnická beseda Svatopluk,
spoluzakladatel Českého čtenářského spolku a Besedního domu,
podporovatel českých mateřských školek, chudých žáků a dobročinných organizacípoznámky

měl nevlastní sestru Elisu Weberovou (*7. 11. 1817), domovské právo (9. 8. 1843)pojmenované ulice

Rudišova (Stránice)osoby

Josef Illner
v jeho domě na Starém Brně hrával ochotnické divadlo František Melichar
vlastenecká spolupráce


partneři

Josefa Rosina Rudišová (Kutinová)
sňatek: 1849, Staré Brno
ulice

Křížová
bydliště v letech 1817–1891


osoba na objektech

J. K. Rudiš
pamětní deska: Mendlovo náměstí 9/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

5. 7. 1868
Založení Řemeslnické besedy Svatopluk
člen výboru
23. 11. 1861
Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“
člen spolku


související odkazy

Fl, Jord


Aktualizováno: 06. 05. 2018