Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Křtitel Rudiš (Rudisch)

  Jan Křtitel Rudiš (Rudisch)


  • * 26.5.1817 Brno (Staré Brno) – † 9.8.1891 Brno (Staré Brno)


  • průmyslník ve stolařství a truhlářství


  • národnost

   původně německá, později česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Výborný houslista, podporovatel a příznivec divadla. V roce 1866 při návštěvě císaře v Brně tlumočil žádost (a předal písemně) o zřízení českých středních škol v Brně. Zasloužil se o založení první české soukromé školy v Brně.
   V letech 1869–1871 provozoval na Starém Brně ochotnické divadlo.


  • bydliště

   Brno, Křížová 25–31 (dnes Mendlovo náměstí č. 11) (v letech 1817–1891)


  • vzdělání

   1829–1832 gymnázium,
   1833–1836 učební léta u otce stolaře,
   praxe v Praze (1836–1838) a návštěva kreslířské školy Pražského řemeslnického spolku,
   1839–1840 vandrovní léta v Německu a Švýcarsku,
   1840–1842 praxe v Paříži a ve Vídni,
   od roku 1843 v Brně

  • vyznamenání a pocty

   pochvalná uznání brněnského spolku Gewerbeverein,
   stříbrná medaile na výstavě ve Vídni (1866),
   velká bronzová medaile na výstavě v Paříži (1878),
   vyznamenání na Národopisné výstavě v Praze (1888) aj.


  • dílo

   Vybavil nábytkem a zařízením věznici na Mírově, německé gymnázium v Brně, psychiatrický ústav v Brně-Černovicích, nemocnici U sv. Anny v Brně.
   Sám zdarma vytvořil chrámová vrata kostela Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně aj.


  • zaměstnání

   stolařský mistr, majitel firmy na Starém Brně na Křížové 23 a 25 (dnes Mendlovo náměstí č. 9)

  • politická orientace

   Česká národní strana

  • odborné a zájmové organizace

   kuratorium první české soukromé školy v Brně,
   čestný člen Matice školské,
   starosta Filharmonického spolku Beseda Brněnská (1861),
   Řemeslnická beseda Svatopluk,
   spoluzakladatel Českého čtenářského spolku a Besedního domu,
   podporovatel českých mateřských školek, chudých žáků a dobročinných organizací


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 14, hrob č. 54


  • poznámky

   měl nevlastní sestru Elisu Weberovou (*7. 11. 1817), domovské právo (9. 8. 1843)


  • obrazy

   img0530.jpg img2500.jpg


  • pojmenované ulice

   Rudišova (Stránice)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Illner
   v jeho domě na Starém Brně hrával ochotnické divadlo František Melichar
   vlastenecká spolupráce


  • partneři

   Josefa Rosina Rudišová (Kutinová)
   sňatek: 1849, Staré Brno


  • děti

   Leopoldina Františka Illnerová (Rudišová)
   Žofie Johanna Rudišová
   Felix Rudiš
   Ludmila Marie Kutinová (Rudišová)
   Jan Křtitel Jiří Rudiš


  • rodiče

   Johann (Jan Alois) Rudiš (Rudisch)
   Terezie Rudišová (Zibová)


  • ulice

   Křížová
   bydliště v letech 1817–1891


  • osoba na objektech

   J. K. Rudiš
   pamětní deska: Mendlovo náměstí 9/01


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   5. 7. 1868
   Založení Řemeslnické besedy Svatopluk
   člen výboru
   23. 11. 1861
   Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“
   člen spolku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Fl, Jord


Aktualizováno: 06. 05. 2018

Jan Křtitel Rudiš. AMB U5 XVIIIa 798.