PhDr. Friedrich Zinner

* 2.2.1870 Budapešt (dnes Maďarsko)


středoškolský profesor
partner osobnosti: Pauline Zinner
otec osobnosti: Ing. Emil Zinner


rodné jméno

Czinner


zajímavé okolnosti

změna příjmení „Czinner“ na „Zinner“ povolena moravským místodržitelstvím 8. 11. 1912


bydliště

Olomouc, Alleegasse 11 (doloženo v roce 1902),
Brno, Parkstrasse 18


zaměstnání

profesor na reálce v Olomouci (doloženo v roce 1902),
profesor I. německého gymnázia v Brně (dekret zemské školní rady 6. 9. 1904)partneři

Pauline Zinner (Czinner) (Tugendhat)
sňatek: 8. 7. 1898, Vídeň (asi israel. matrika)
církevní sňatek 31. 5. 1902, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)
ulice

Parkstrasse
bydliště (dnes Drobného)


Menš


Aktualizováno: 06. 11. 2018