Hermann Zinner

* 23.8.1909 Brno, porodnice


válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)


rodné jméno

Czinner


zajímavé okolnosti

změna příjmení „Czinner“ na „Zinner“ povolena moravským místodržitelstvím 8. 11. 1912


bydliště

Brno:
- Parkstrasse 18
- Josefstädter Graben - Josefský příkop 25

Moravská Chrastová č. 76 (v roce 1938)


zaměstnání

úředník


poznámky

jeho osudy za okupace zatím neznáme, repatriační legitimace č. 1073 vydána 30. 5. 1945 v Brněpartneři

Gerta Zinner (Müller)
sňatek: 5. 11. 1938, Brno (městská rada)
ulice

Parkstrasse
bydliště (dnes Drobného) Josefstädter Graben - Josefský příkop
bydliště doložené v roce 1942 (dnes Příkop)


Menš


Aktualizováno: 06. 11. 2018