Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Procházka

  JUC. Josef Procházka


  • * 16.2.1913 Heroltice, okr. Vyškov – † 27.2.1940 Sachsenhausen-Oranienburg


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Zatčen 17. 11. 1939 v Kounicových kolejích, odvlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde zemřel podle úmrtního listu na "Lungenentzündung". Tělo bylo spáleno v Meklenburgu, urna byla dodána poštou jeho matce Marcele Procházkové (Archiv MU, H III 92 - uvádí se tam datum úmrtí 1. 3. 1940).

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře (podlehl zápalu plic)


  • bydliště

   Heroltice č.p 11,
   Brno, Kounicovy koleje (bydliště v době zatčení)


  • vzdělání

   státní reálné gymnázium ve Vyškově (1933 maturita),
   1933–1938 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně


  • zaměstnání

   student


  • poznámky

   V některých materiálech se uvádí datum úmrtí 1. 3. 1940.
   Zřejmě omylem došlo k zapsání na pamětní desku LF MU jméno MUDr. in memoriam Josefa Procházky se stejnými daty narození a úmrtí jako u JUC. Josefa Procházky.
   Rozsáhlým průzkumem, který provedla dr. Kalendovská v červnu 2010 (matriky doktorů MU, kde jsou zapsáni i ti, kteří získali titul in memoriam; písemnosti o jmenování doktorů práv, seznamy vysokoškoláků postižených německou okupací, materiály k odhalení pamětních desek na LFPrF), se nepodařilo zjistit, jak se dostal Josef Procházka, MUDr. in memoriam, na pamětní desku na LF, protože nebyl nalezen ani v seznamu doktorů, ani zapsaný v nacionálech LF, nemá zde studijní spis, takže s největší pravděpodobností na LF MU nestudoval. Proto se autorky zápisu v encyklopedii rozhodly ponechat v osobnostech pouze záznam: JUC. Josef Procházka *16. 2. 1913 - †1. 3. 1940 (někdy se objevuje i datum 27. 2. 1940) a tuto osobu uvést na pamětní desce Veveří 70/02.


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Marcela Procházková


  • osoba na objektech

   vysokoškoláci zahynulí v Sachsenhausenu
   pamětní deska: Králova 45/02 oběti okupace PrF MU
   pamětní deska: Veveří 70/02


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 02. 02. 2019