JUC. Josef Procházka

* 16.2.1913 Heroltice (dnes Hoštice-Heroltice, okres Vyškov) – † 27.2.1940 Sachsenhausen-Oranienburg


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Zatčen 17. 11. 1939 v Kounicových kolejích, odvlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde zemřel podle úmrtního listu na "Lungenentzündung". Tělo bylo spáleno v Meklenburgu, urna byla dodána poštou jeho matce Marcele Procházkové (Archiv MU, H III 92 - uvádí se tam datum úmrtí 1. 3. 1940).


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře (podlehl zápalu plic)


bydliště

Heroltice čp. 11 (doloženo v roce 1921),
Brno, Kounicovy koleje (bydliště v době zatčení)


vzdělání

státní reálné gymnázium ve Vyškově (1933 maturita),
1933–1938 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně


zaměstnání

student


poznámky

V některých materiálech se uvádí datum úmrtí 1. 3. 1940.
Zřejmě omylem došlo k zapsání na pamětní desku LF MU jméno MUDr. in memoriam Josefa Procházky se stejnými daty narození a úmrtí jako u JUC. Josefa Procházky.
Rozsáhlým průzkumem, který provedla dr. Kalendovská v červnu 2010 (matriky doktorů MU, kde jsou zapsáni i ti, kteří získali titul in memoriam; písemnosti o jmenování doktorů práv, seznamy vysokoškoláků postižených německou okupací, materiály k odhalení pamětních desek na LF a PrF), se nepodařilo zjistit, jak se dostal Josef Procházka, MUDr. in memoriam, na pamětní desku na LF, protože nebyl nalezen ani v seznamu doktorů, ani zapsaný v nacionálech LF, nemá zde studijní spis, takže s největší pravděpodobností na LF MU nestudoval. Proto se autorky zápisu v encyklopedii rozhodly ponechat v osobnostech pouze záznam: JUC. Josef Procházka *16. 2. 1913 - †1. 3. 1940 (někdy se objevuje i datum 27. 2. 1940) a tuto osobu uvést na pamětní desce Veveří 70/02.


osoba na objektech

vysokoškoláci zahynulí v Sachsenhausenu
pamětní deska: Králova 45/02 oběti okupace PrF MU
pamětní deska: Veveří 70/02


Menš, Kal


Aktualizováno: 24. 04. 2023