Internetová encyklopedie dějin Brna

Stanislav Žaža

  prof. PhDr. Stanislav Žaža, CSc.


  • * 14.4.1929 Brno – † 5.8.2018 Brno


  • filolog, rusista, slavista a emeritní profesor MU


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


  • bydliště

   Brno:
   - Chládkova 8 (1948)
   - Cihlářská 24


  • vzdělání

   Reálné gymnázium v Žabovřeskách (absolvent v roce 1948),
   1948–1953 FF MU - obor ruština, latina a řečtina (1966 titul PhDr., 1979 habilitace,
   1989 jmenován profesorem pro obor ruský jazyk)

  • jiné pocty

   stříbrná medaile (1972),
   Medaile za zásluhy o mimoškolní výuku ruštiny (1975),
   zlatá medaile Masarykovy univerzity


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - katedra rusistiky:
   - 1953–1957 asistent na katedře rusistiky
   - 1957–1979 odborný asistent
   - 1973–1980 vedoucí katedry

   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity:
   - 1980–1989 proděkan pro pedagogické záležitosti,
   - 1986–1989 vedoucí katedry antické kultury,
   - od roku 1991 předseda oborové rady doktorandského studia

  • odborné a zájmové organizace

   Jazykové sdružení ČR,
   Česká asociace rusistů,
   Sborník prací filozofické fakulty MU,
   Opera Slavica,
   Rossica,
   Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
   Československá rusistika,
   Slavica Electronica Erfordiensia


  • poznámky

   V letech 1968–1993 se zúčastnil všech slavistických sjezdů a od roku 1973 téměř všech kongresů MAPRJAL.
   V roce 1994 odešel do důchodu, ale i nadále aktivně působil na FF MU.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Zdenka Žažová


  • děti

   Helena Kalinová (Žažová)


  • ulice

   Cihlářská
   bydliště Chládkova
   bydliště doložené v roce 1948


  • související odkazy

   Žaža, Stanislav, Prof. PhDr. CSc. na webu Kdo je kdo v české slavistice


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 10. 02. 2020