prof. PhDr. Stanislav Žaža, CSc.

* 14.4.1929 Brno – † 5.8.2018 Brno


filolog, rusista, slavista a emeritní profesor MU


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


bydliště

Brno:
- Chládkova 8 (1948)
- Cihlářská 24


vzdělání

Reálné gymnázium v Žabovřeskách (absolvent v roce 1948),
1948–1953 FF MU - obor ruština, latina a řečtina (1966 titul PhDr., 1979 habilitace, 1989 jmenován profesorem pro obor ruský jazyk)


jiné pocty

stříbrná medaile (1972),
Medaile za zásluhy o mimoškolní výuku ruštiny (1975),
Zlatá medaile Masarykovy univerzity (2004)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - katedra rusistiky:
- 1953–1957 asistent na katedře rusistiky
- 1957–1979 odborný asistent
- 1973–1980 vedoucí katedry

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity:
- 1980–1989 proděkan pro pedagogické záležitosti
- 1986–1989 vedoucí katedry antické kultury
- od roku 1991 předseda oborové rady doktorandského studia


odborné a zájmové organizace

Jazykové sdružení ČR,
Česká asociace rusistů,
Sborník prací filozofické fakulty MU,
Opera Slavica,
Rossica,
Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
Československá rusistika,
Slavica Electronica Erfordiensia


poznámky

V letech 1968–1993 se zúčastnil všech slavistických sjezdů a od roku 1973 téměř všech kongresů MAPRJAL.
V roce 1994 odešel do důchodu, ale i nadále aktivně působil na FF MU.partneři


ulice

Cihlářská
bydliště Chládkova
bydliště doložené v roce 1948ZuHo


Aktualizováno: 07. 02. 2022