Rosalie Nimmerrichter

* 2.10.1874 Úsov (okres Šumperk)


učitelka v Brně


zajímavé okolnosti

Dle dekretu z 12. 9. 1916 č. 13688 moravské zemské školní rady jmenována definitivní učitelkou ručních prací na obecné dívčí škole ve Vranovské ulici s právní platností od 1. 10. 1915. Dle potvrzení městského školního výboru pro školy německé z 23. 3. 1923 působila od té doby nepřetržitě v Brně. Služební přísahu čsl. republice vykonala dne 26. 6. 1920zaměstnání

učitelka ručních prací na obecné dívčí škole v Brně na Vranovské ulici

ulice

Boční (Seitengasse)
bydliště (dnes Ptašinského) Brněnská + Pražská + Ugartova (Brünner Gasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Bratislavská)


Menš


Aktualizováno: 19. 02. 2020