Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladislav Rybka

  Doc. Ing. Vladislav Rybka


  • * 21.10.1871 Brno-Komárov – † 8.11.1920 Brno


  • geodet, docent brněnské techniky, vrchní zemský inženýr, stavební ředitel města Brna


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   zemřel v roce 1920 při výkonu svého povolání při návratu ze služební cesty ze Svatobořic do Brna

  • příčina úmrtí

   v zemské nemocnici na následky automobilové nehody u Holubic


  • bydliště

   Brno:
   - Studentengasse
   - Panská 6/8–10


  • vzdělání

   česká reálka v Brně (absolvoval v roce 1889),
   1889–1894 studia na německé technice v Brně (stavební inženýrství)


  • dílo

   Vypracoval celou řadu projektů zemských úřadů, hospodářských škol, ústav pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí.
   Podnikl 19 studijních i zahraničních cest.


  • zaměstnání

   1894–1897 asistent na německé technice v Brně,
   od 25. 6. 1898 prozatímní stavební adjunkt moravského zemského stavebního úřadu v Brně,
   od 28. 1. 1899 def. adjunkt Moravského zemského stavebního úřadu v Brně,
   od 9. 12. 1899 zemský inženýr IX. třídy a od 21. 12. 1908 vrchní zemský inženýr,
   od 1. 10. 1908 také honorovaný docent encyklopedie pozemního stavitelství na české technice v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 29, hrob č. 13-14 (architektonické členění a výzdoba náhrobku je dílem arch. Bohuslava Fuchse a sochaře Rudolfa Březy)


  • poznámky

   Tragická automobilová nehoda u Holubic byla též předmětem soudního jednání. Senát zemského trestního soudu v Brně (předsedal vládní rada Doleček, státní zastupitelství zastupoval dr. Dvořáček) se 11. 9. 1923 již podruhé zabýval nehodou z 21. 10. 1920.
   Členové městské komise jeli ve služebním voze ze Svatobořic do Brna.
   Na státní silnici Brno–Olomouc poblíž Holubic vjel automobil na okraj vozovky u hostince Františka Andrýska v Holubicích a srazil se s hříbětem, které vběhlo do cesty. Automobil se převrátil, usmrceni byli stavební ředitel Vlad. Rybka a tajemník Edvard Šebek.
   Těžká zranění utrpěli náměstek starosty Ludwig Luniaczek a členové městské rady Julie Hackenbergová a Jan Zdražil. Řidič Alois Batrla byl obžalován „pro přestupek proti bezpečnosti života“.
   Soudní znalci Ing. Nedoma a prof. Elger se shodli, že řidič jednal správně, snažil se odvrátit nebezpečí, pokud to bylo jen možné. Soud řidiče nakonec zprostil obžaloby.


  • pojmenované ulice

   Rybkova (Veveří)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Zdeněk Elger (z Elgenfeldu)
   prof. Elger byl soudním znalcem v případu nehody, při níž ing. Rybka zemřel Bohuslav Fuchs
   autor architektonického členění náhrobku v místě posledního odpočinku Vl. Rybky Edvard Šebek
   oběť automobilového neštěstí u Holubic


  • rodiče

   Anna Rybková


  • sourozenci

   František Rybka


  • ulice

   Studentengasse (Studentská)
   bydliště v roce 1900 (dnes Opletalova) Panská
   bydliště v roce 1920


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   11. 9. 1923
   Soudní jednání ve věci automobilového neštěstí u Holubic
   oběť neštěstí u Holubic


  • autor

   Lik, Menš, blat


Aktualizováno: 19. 02. 2019