Doc. Ing. Vladislav Rybka

* 21.10.1871 Brno-Komárov – † 8.11.1920 Brno


geodet, docent brněnské techniky, vrchní zemský inženýr, stavební ředitel města Brna


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

zemřel v roce 1920 při výkonu svého povolání při návratu ze služební cesty ze Svatobořic do Brna


příčina úmrtí

v zemské nemocnici na následky automobilové nehody u Holubic


bydliště

Komárov čp. 43 (rodný dům, dnes již neexistuje),
Brno:
- Studentengasse 4
- Panská 6/8–10


vzdělání

česká reálka v Brně (absolvoval v roce 1889),
1889–1894 studia na německé technice v Brně (stavební inženýrství)


dílo

Vypracoval celou řadu projektů zemských úřadů, hospodářských škol, ústav pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí.
Podnikl 19 studijních i zahraničních cest.


zaměstnání

1894–1897 asistent na německé technice v Brně,
od 25. 6. 1898 prozatímní stavební adjunkt moravského zemského stavebního úřadu v Brně,
od 28. 1. 1899 def. adjunkt Moravského zemského stavebního úřadu v Brně,
od 9. 12. 1899 zemský inženýr IX. třídy a od 21. 12. 1908 vrchní zemský inženýr,
od 1. 10. 1908 také honorovaný docent encyklopedie pozemního stavitelství na české technice v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 29, hrob č. 13-14 (architektonické členění a výzdoba náhrobku je dílem arch. Bohuslava Fuchse a sochaře Rudolfa Březy)


poznámky

Tragická automobilová nehoda u Holubic byla též předmětem soudního jednání. Senát zemského trestního soudu v Brně (předsedal vládní rada Doleček, státní zastupitelství zastupoval dr. Dvořáček) se 11. 9. 1923 již podruhé zabýval nehodou z 21. 10. 1920.
Členové městské komise jeli ve služebním voze ze Svatobořic do Brna.
Na státní silnici Brno–Olomouc poblíž Holubic vjel automobil na okraj vozovky u hostince Františka Andrýska v Holubicích a srazil se s hříbětem, které vběhlo do cesty. Automobil se převrátil, usmrceni byli stavební ředitel Vlad. Rybka a tajemník Edvard Šebek.
Těžká zranění utrpěli náměstek starosty Ludwig Luniaczek a členové městské rady Julie Hackenbergová a Jan Zdražil. Řidič Alois Batrla byl obžalován „pro přestupek proti bezpečnosti života“.
Soudní znalci Ing. Nedoma a prof. Elger se shodli, že řidič jednal správně, snažil se odvrátit nebezpečí, pokud to bylo jen možné. Soud řidiče nakonec zprostil obžaloby.


pojmenované ulice

Rybkova (Veveří)osoby

Zdeněk Elger (z Elgenfeldu)
prof. Elger byl soudním znalcem v případu nehody, při níž ing. Rybka zemřel Bohuslav Fuchs
autor architektonického členění náhrobku v místě posledního odpočinku Vl. Rybky Edvard Šebek
oběť automobilového neštěstí u Holubic
ulice

Studentengasse (Studentská)
bydliště v roce 1900 (dnes Opletalova) Panská
bydliště v roce 1920


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

11. 9. 1923
Soudní jednání ve věci automobilového neštěstí u Holubic
oběť neštěstí u Holubic


Lik, Menš, blat


Aktualizováno: 20. 03. 2021