Ing. Jaroslav Moravus

* 24.6.1892 Brno


pedagog v Brnězaměstnání

profesor průmyslové školy v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 102, hrob č. 366–367osoby

Arnold Klíčník
A. Klíčník byl kmotrem při křtu J. Moravuse


partneři

Marta Moravusová (Šimková)
sňatek: 18. 7. 1921, Brno (kostel sv. Tomáše)

ulice

d'Elvertstrasse (d'Elvertova)
rodný dům (dnes Staňkova) Talgasse - Údolní
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Údolní) Svatopluka Čecha (Svatopluk-Čech-Gasse)
bydliště (dnes Sirotkova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 26. 09. 2020