PhDr. Renata Krejčí

* 28.1.1957 Boskovice – † 25.7.2018 Brno


historička a archivářka, emeritní vedoucí Archivu VUT v Brně


rodné jméno

Votavová


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

1976–1981 FF UJEP v Brně - obor archivnictví a historie


jiné pocty

Pamětní medaile od rektora školy prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. za dlouholetou a mimořádnou péči o Archiv VUT (2014),
medaile Za zásluhy o české archivnictví (2017)


dílo

- věnovala se pořádání a inventarizaci archivních fondů, shromažďování a zpracování soudobé dokumentace k dějinám a osobnostem VUT, výzkumu v oblasti dějin techniky a publikační činnosti k historii VUT


zaměstnání

1981–1988 Podnikový archiv Jihomoravské energetiky,
1988–2018 Archiv VUT v Brně (od roku 1992 vedoucí),
1995–1996 Okresní muzeum Brno–venkov v Předklášteří u Tišnova
partneři

sourozenci

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


ZuHo


Aktualizováno: 17. 05. 2022