akad. arch. Heinrich von Ferstel

* 7.7.1828 Vídeň (Rakousko) – † 14.7.1883 Vídeň (Rakousko)


architekt


zajímavé okolnosti

Téměř všechny jeho brněnské stavby realizoval Josef Arnold.
Syn Max von Ferstel (1859–1936) byl rovněž architekt.


vzdělání

1843–1847 polytechnika ve Vídni,
1845–1850 architektonická škola Akademie výtvarných umění ve Vídni (L. Kupelwieser, K. Rösner, E. van der Nüll, A. Sic(c)ard von Sic(c)ardsburg)


vyznamenání a pocty

v roce 1880 obdržel za restaurování kostela sv. Jakuba Většího čestné měšťanství Brna


dílo

zobrazit


zaměstnání

1851–1853 zaměstnanec knížat Kinských na jejich českých panstvích - adaptace a modernizace jejich sídel,
od roku 1866 profesor na Technische Hochschule (Vysoká škola technická) ve Vídni


hrob

Wien, Friedhof Grinzing, 19. Bezirk, An den langen Lüssen 2, MA 46osoby

Josef Arnold
spolupráce na soutěžních návrzích a stavbách


stavby

Palác J. Bergla
Lidická 1/690
architekt původní stavby


Lk


Aktualizováno: 15. 05. 2023