Internetová encyklopedie dějin Brna

Heinrich von Ferstel

  akad. arch. Heinrich von Ferstel


  • * 7.7.1828 Vídeň – † 14.7.1883 Vídeň


  • architekt


  • zajímavé okolnosti

   Téměř všechny jeho brněnské stavby realizoval Josef Arnold.
   Syn Max von Ferstel (1859–1936) byl rovněž architekt.


  • vzdělání

   1843–1847 polytechnika ve Vídni,
   1845–1850 architektonická škola Akademie výtvarných umění ve Vídni (L. Kupelwieser, K. Rösner, E. van der Nüll, A. Sic(c)ard von Sic(c)ardsburg).

  • vyznamenání a pocty

   v roce 1880 obdržel za restaurování kostela sv. Jakuba Většího čestné měšťanství Brna


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1851–1853 zaměstnanec knížat Kinských na jejich českých panstvích - adaptace a modernizace jejich sídel,
   od roku 1866 profesor na Technische Hochschule (Vysoká škola technická) ve Vídni


  • hrob

   Wien, Friedhof Grinzing, 19. Bezirk, An den langen Lüssen 2, MA 46


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Arnold
   spolupráce na soutěžních návrzích a stavbách


  • stavby

   Palác J. Bergla
   Lidická 1/690
   architekt původní stavby


  • autor

   Lk


Aktualizováno: 05. 07. 2018