Internetová encyklopedie dějin Brna

Joseph Anton von Jarray

  plukovník Joseph Anton von Jarray


  • * 1723 Kolosvár (Uhry, dnes Cluj-Napolca, Rumunsko) – † 1794 Brno(?)


  • voják, důstojník pěšího pluku č. 29 (1740–1782), velitel pevnosti Špilberk (1782–1794)


  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie


  • bydliště

   pevnost Špilberk


  • dílo

   Přes 40 let (1740–1782) důstojník pěšího pluku č. 29 (Loudon), který byl od roku 1775 posádkou v Brně.
   V roce 1740 fenrich, 1754 plukovní ubytovatel, 1758 kapitán - poručík.
   V roce 1760 zraněn v bitvě u Legnice. V roce 1767 hejtman a velitel roty, 1774 major, 1777 podplukovník a velitel granátnického praporu.
   V roce 1782 jmenován v hodnosti plukovníka velitelem pevnosti Špilberk [část pluku (jeden prapor) tvořila posádku pevnosti] místo pensionovaného dlouholetého velitele plukovníka Hertera von Hertlera.
   Jako nový velitel musel plukovník Jarray řešit řadu problémů, když část pevnosti (kasematy s příkopy a vězeňskou budovou) byla z příkazu císaře Josefa II. v roce 1783 vyčleněna z vojenské správy a svěřena jako civilní věznice do správy civilní.


  • zaměstnání

   voják, velitel pevnosti


  • poznámky

   za část informací (z období před rokem 1782) a konzultace vděčíme panu Haraldu Skalovi (Německo)


  • stavby

   Hrad a pevnost Špilberk
   Špilberk 1/210
   bydliště


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 06. 12. 2018