prof. Dr. agr. Ing. Hans Lokscha

* 25.2.1894 Moravské Hory (dnes Ostravy) – † 4.5.1975 Tirol u Merana


profesor německé techniky v Brně; poslanec NS RČS (od 19. 5. 1935 do 21. 3. 1939); pátý ředitel Moravského zemského výzkumného zemědělského ústavu v Brně


vzdělání

reálka v Opavě (1906–1913)
Wiener Hochschule für Bodenkultur,
titul doktora zemědělských věd (1920)


dílo

- Die Ergebnisse der ... mährischen Braugerstenschau. Brünn, Deutsche Sektion des mährischen Landeskulturrates 1927–1928.
- Beiträge zur Kenntnis der pflanzenbaulichen Verhältnisse in Mähren.


zaměstnání

od roku 1919 pracoval v zemědělské laboratoři prof. Schindlera na německé technice v Brně,
od roku 1921–1945 honorovaný docent pro nauku o zemědělském provozu,
1929–1943 soukromý docent pro zemědělskou rostlinnou výrobu,
1943–1945 mimořádný profesor pro zemědělskou rostlinnou výrobu,
v letech 1939–1945 ředitel Moravského zemského výzkumného zemědělského ústavu v Brně


odborné a zájmové organizace

zemědělský inspektor,
poslanec za Německou křesťansko-sociální stranu lidovou, která později splynula se Sudetoněmeckou stranou (do jejího poslaneckého klubu vstoupil 29. 3. 1938)


poznámky

ředitelem výzkumného ústavu byl jmenován v prosinci 1939 po zatčení předchozího ředitele Dr. Karla Kočnara, funkci vykonával až do roku 1945, poté byl vězněn, nakonec odešel do Rakouska, kde působil ve Vídni na ministerstvu zemědělstvíMenš


Aktualizováno: 10. 12. 2018