Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel Pařízek

  Ing. Pavel Pařízek


  • * 1941 – † 5.7.2016 Brno


  • specialista na problematiku odrůd zemědělských plodin


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


  • bydliště

   Brno, Havlíčkova 40


  • vzdělání

   Agronomická fakulta Vysoké školy zemědělské v Brně


  • dílo

   - obhajoval návrhy na registraci nových odrůd před Státní odrůdovou komisí
   - podílel se na nové legislativě (zákon o ústavu, odrůdový zákon, zákon o ochraně práv k odrůdám)

   dílo: Přehled odrůd jarního ječmene (1995)


  • zaměstnání

   od roku 1964 až přibližně do roku 1972 pomocník celostátního hlavního referenta pro ječmen ÚKZÚZ v Brně a Chrlicích,
   asi od roku 1972 řídil zpracování celostátních výsledků zkoušek ječmenů

  • odborné a zájmové organizace

   Odrůdová komise


  • prameny, literatura


  • partneři

   Věra Pařízková


  • děti

   Dagmar Pařízková
   Kateřina Pařízková


  • ulice

   Havlíčkova
   bydliště


  • související odkazy

   Pavel Pařízek na webu Katalogy a databáze NK ČR


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 11. 12. 2018