prim. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D.

* 18.10.1957 Brno – † 2.4.2018


psychiatr, psychoterapeut, adiktolog a ředitel Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě u Javorníka


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

1976–1982 LF UJEP,
1985 a 1998 atestace z psychiatrie,
doktorský studijní program na LF UP (ukončeno v roce 2004),
1994–2000 mezinárodní vzdělávací protidrogový program (International Drug Abuse Treatment Training) pořádaný kalifornskou University of San Diego


jiné pocty

Cena adiktologie (2014),
cena Nadace České spořitelny


dílo

- založil 4 terapeutické komunity pro léčbu pacientů ze závislosti
- podílel se na budování a rozvoji adiktologie
- v letech 1993–1995 základní sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii doplnil teoretickou nástavbou psychoterapie závislosti ve Skálově Institutu v Praze
- v roce 2002 absolvoval v Polsku mezinárodní výcvik v supervizi pořádaný Federací terapeutických komunit střední a východní Evropy
- v roce 2007 získal způsobilost v psychosomatické medicíně


zaměstnání

1982–1985 sekundární lékař v Psychiatrické léčebně v Opavě,
1986–1989 samostatně pracující lékař v psychiatrické ambulanci v Orlové a v OÚNZ - ZÚNZ OKD v Karviné,
počátek listopadu 1989 až 2018 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské (od roku 1992 zástupce ředitele, od roku 1993 primář a ředitel),
přednášející na 1. LF UK


odborné a zájmové organizace

Sekce terapeutických komunit A. N. O.,
Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP,
Výbor zástupců resortů a institucí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Zemřel Petr Jeřábek"

Www stránky

"Zemřel Petr Jeřábek"

ZuHo


Aktualizováno: 28. 03. 2020