Msgr. Dr. Jan Evangelista Sedlák

* 4.12.1871 Třebíč – † 8.5.1924 Brno, Nemocnice Milosrdných bratří


kněz, profesor bohosloví, historik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

zabýval se studiem českých duchovních dějin doby Husovy


příčina úmrtí

Diabetes mellitus Coxitis


bydliště

Brno, Kapucínské náměstí, budovy kapucínského kláštera


vzdělání

bohosloví na biskupském semináři v Brně,
historie a archivnictví na Institutu pro rakouský dějezpyt ve Vídni,
v roce 1894 vysvěcen na kněze


jiné pocty

dosáhl doktorátu teologie sub auspiciis imperatoris (pod záštitou panovníka),
jeho jméno nese „Orel župa Sedlákova“


dílo

- Studie a texty k náboženským dějinám českým. Redakcí prof. dra. Jana Sedláka, nákladem Cyrilomethodějské Matice v Olomouci. Ročník I. 1913/4 str. 506 + XXVI (Ročník I. podtitul "Studie a texty k životu Husovu").
- M. Jan Hus (syntetický spis), 1915.

Vydával vlastní čtvrtletní sborník Studie a texty k náboženským dějinám českým (tři ročníky).


zaměstnání

roku 1894 kaplan ve Velkých Dyjákovicích,
profesor náboženství na německé zemské reálce a na I. českém gymnáziu v Brně (1899–1906),
od roku 1907 profesor biblického studia Starého zákona a východních jazyků v biskupském semináři v Brně


odborné a zájmové organizace

Sušil (předseda)


hrob

Třebíč


poznámky

v úmrtním protokolu je poznámka: „převoz do Třebíče“


pojmenované ulice

Sedlákova (Stránice)sourozenci

ulice

Kapucínské náměstí
bydliště v kapucínském klášteře


osoba na objektech

J. Sedlák
pamětní deska: Kapucínské náměstí 5/01


události

13. 5. 1934
Slavnostní odhalení pamětní desky J. Sedláka 17. 11. 1907
Slavnost ku příležitosti 10. výročí trvání Katolické vzdělávací besedy Svornost v Tuřanech
přednesl slavnostní projev


související odkazy

Do, Menš


Aktualizováno: 02. 08. 2019