Internetová encyklopedie dějin Brna

Danuše Nerudová

  prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.


  • * 4.1.1979 Brno


  • ekonomka a vysokoškolská pedagožka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně


  • vzdělání

   Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně, obor hospodářská politika a správa - magisterský stupeň (2002 promoce - titul Ing., 2005 titul Ph.D.)


  • zaměstnání

   od září 2007 vedoucí Ústavu účetnictví a daní PEF MENDELU,
   2009–2014 proděkanka PEF MENDELU,
   2014–2015 prorektorka MENDELU,
   1. 2. 2018 rektorka MENDELU


  • prameny, literatura


  • události

   4. 4. 2019
   Odhalení pamětní desky J. Kříženeckého 1. 2. 2018
   První rektorka v čele Mendelovy univerzity
   nově zvolená rektora


  • autor

   hub


Aktualizováno: 10. 04. 2019