Františka Winterová

* 29.11.1840 Ráječko (okres Blansko)


partner (druhá manželka) osoby: Martin Hýlek
matka osobnosti: Cyril Hýlek


rodné jméno

rodné Skotáková, ovdovělá Hýlková


bydliště

Ráječko čp. 29 (rodný dům),
Dolní Lhota čp. 37,
Brno, Giskrastrasse 43 (doloženo v roce 1900, dnes Kounicova)


poznámky

dcera Martina Skotáka (půlláníka v Ráječku) a Josefy, rozené Pavlůjové, později se provdala za Jana Wintera


partneři

Martin Hýlek
(první manžel)Menš


Aktualizováno: 31. 12. 2018