P. Adolf Tesař

* 29.4.1885 Stínava (okres Prostějov) – † 16.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945, oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 16. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Stínava čp. 26 (rodný dům),
Ivančice, Palackého 106


vzdělání

Slovanské gymnázium v Olomouci (1906 maturita),
bohosloví v Brně (v roce 1910 vysvěcen na kněze)


jiné pocty

v Ivančicích na Palackého náměstí číslo 18 má Adolf Tesař pamětní desku, jejímž autorem je akademický sochař Jiří Marek (odhalena byla v roce 1946),
dne 16. 6. 1945 se v ivančickém kostele konala ke třetímu výročí popravy vzpomínková mše (kázání měl Tesařův spolužák P. Karel Švéda),
dále má P. Adolf Tesař pamětní desku v kostele ve Stínavě a jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 1. a 2. světové války v obci Stínava, okr. Prostějov


zaměstnání

kněz,
sloužil na více farách na západní Moravě, od 1. 11. 1919 nastoupil jako kaplan v Ivančicích, farářem se stal od 1. 2. 1930


politická orientace

Čs. strana lidová


odborné a zájmové organizace

spolek „Růže Sušilova“,
Okresní školní výbor,
představenstvo Občanské záložny v Ivančicích,
Čs. Orel


hrob

hřbitov v Ivančicích (kenotaf)


pojmenováno

od roku 1990 nese jeho jméno náměstí v Ivančicích


poznámky

Podílel se za okupace spolu s obecním tajemníkem Josefem Sekerkou v Ivančicích na vystavování falešných osobních dokladů pro odbojové pracovníky (např. řídicí učitel Emil Šindelka).
Zatčen gestapem 3. 2. 1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, kde byl popraven.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 17. 6. 1942, číslo kremace 5912.
osoby

Jiří Marek
J. Marek je autorem pamětní desky A. Tesaře v Ivančicích Miloš Navrátil
M. Navrátil uctil básní „Do zahrad jeho“ památku A. Tesaře Josef Sekerka
spolupráce v odboji Emil Šindelka
spolupráce v odboji
události

17. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
v protokolu uveden pod číslem 2373 b
16. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)
jeden z popravenýchMenš


Aktualizováno: 22. 02. 2023