Alois V. Kožíšek

* 20.6.1886 Brno


magistrátní úředník - vrchní městský kancelářský rada v Brně (kolem roku 1930), autor a redaktor propagačních a informačních publikací o Brně a okolí (1926–1938), redaktor Obecního věstníku zemského hlavního města Brna (1920–1939)


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


vzdělání

od roku 1897 studium na 1. české státní reálce v Brně (1906 maturita)


dílo

Autor a redaktor publikací, určených k propagaci města Brna v letech 1926–1938, např.:
- Brno - hlavní město Moravy (Brno 1926, 2. vydání 1928) - i cizojazyčné mutace
- Zemské hlavní město Brno (Brno 1928)
- Brno - město a okolí (Brno 1938)
- Redaktor Obecního věstníku zemského hlavního města Brna (1920–1939).


zaměstnání

magistrátní úředníkJiv


Aktualizováno: 08. 01. 2019