Václav Procházka

* 24.9.1910 Ivančice (okres Brno-venkov) – † 16.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 16. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti, pro přípravu velezrady a pro porušení nařízení o držení zbraní k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Ivančice, Rybářská 203


vzdělání

Zemská rolnická škola v Ivančicích,
Obchodní škola v Brně


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 (udělen prezidentem republiky in memoriam),
Bronzová medaile Čsl. Orel Zásluze in memoriam (2. 4. 1947)


jiné pocty

Čestný člen NSKI in memoriam (jmenován v roce 1946 za zásluhy o Československou republiku a sport),
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace v budově Městského úřadu v Ivančicích


zaměstnání

úředník a později tajemník zemědělského inspektorátu škol při Zemském úřadu v Brně (s šéfem Ing. Rašticou pak odešel do Přerova),
úředník Občanské záložny v Ivančicích


odborné a zájmové organizace

NSKI,
Čsl. Orel (jednota Ivančice, Orelská župa Sušilova),
záliba ve fotografování


poznámky

Jako dospívající chlapec onemocněl zápalem pohrudnice a toto onemocnění mu přivodilo skoliózu páteře. Nebyl tedy ani odveden. Dobře se učil, proto jej rodiče dali na studia.
Zapojen do odbojové skupiny Hnutí slovanské domoviny. Gestapem zatčen v Ivančicích 15. 5. 1942 (přímo ve své kanceláři). Vězněn byl v táboře „Pod kaštany“, Veveří 112, budova č. 6. Stanný soud, který jej odsoudil, zasedal v malé posluchárně č. 2 v přízemí budovy někdejší právnické fakulty (Veveří 70). Poprava se uskutečnila v Kounicových kolejích. V době popravy byl svobodný. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 17. 6. 1942.
Více informací ze života Václava Procházky uvádíme v přiložené vzpomínce k 100. výročí jeho narození. Text připravil dr. Ludvík Mucha, s jehož souhlasem jej na stránkách naší encyklopedie rádi prezentujeme.


události

17. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
v protokolu uveden pod číslem 2373 l
16. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)
jeden z popravených


Menš, Jis


Aktualizováno: 06. 02. 2022