Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Kříženecký

  Doc. Dr. Ing. Jaroslav Kříženecký, DrSc.


  • * 2.3.1896 Praha – † 21.12.1964 Brno


  • vědecký pracovník a organizátor, vysokoškolský učitel, vedoucí Genetického oddělení Gregora Mendela v Moravském muzeu v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   vždy bez ohledu na okolnosti a následky hájil vědeckou pravdu a své přesvědčení, důsledně spojoval vědu s výukou


  • bydliště

   Brno, Sušilova 11


  • vzdělání

   reálka v Praze v Ječné ulici (absolvoval v roce 1913),
   Fakulta zemědělská České vysoké školy technické v Praze (studium ukončeno v roce 1919)

  • vyznamenání a pocty

   různá ocenění vědeckých společností a vysokých škol


  • dílo

   Seznam jeho vědeckých prací čítá na 640 publikací z oboru entomologie, fyziologie, biologie, genetika, eugenika, zootechnika, výživa, historie a teorie věd.
   V letech 1928–1929 byl na studijním pobytu v USA, pracoval jako stipendista Rockefelerovy nadace na Station for Experimental Evolution v Cold Spring Harbour. Na okružní cestě po USA studoval organizaci zemědělského výzkumnictví.
   Vykonal řadu pracovních a studijních cest po Evropě. Účastnil se organizace vědecké práce Československé akademie zemědělské. Připravil ideu, obsah a vybudoval Genetické oddělení Gregora Mendela v Moravském muzeu v Brně. Rozhodujícím způsobem spolupracoval na přípravě mezinárodního symposia o Mendelovi v Brně v roce 1965.


  • zaměstnání

   1919–1920 asistent v ústavu obecné biologie na LF UK,
   1921–1922 asistent na Vysoké škole zemědělské v Brně,
   1922–1948 docent na Vysoké škole zemědělské (současně přednosta Sekce pro plemenářskou biologii Výzkumného ústavu zootechnického v Brně),
   1920–1938 přednášející na chemické fakultě České vysoké školy technické v Brně,
   1924–1938 řízení Rybářsko-hydrobiologické stanice F. Harracha ve Velkém Meziříčí,
   1939–1949 vedení Zootechnického ústavu Vysoké školy zemědělské v Brně,
   1949–1952 administrativní služba na KNV,
   1954–1958 řízení zootechnického výzkumnictví na Slovensku (SAV),
   1961–1964 přednosta Genetického oddělení Gregora Mendela v Moravském muzeu Brno

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk,
   Moravská přírodovědecká společnost,
   Přírodovědecký klub v Brně,
   Čs. akademie zemědělská,
   Čs. biologická společnost,
   řada odborných společností zahraničních


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25a, hrob č. 3 (litou portrétní medaili na náhrobku vytvořil Václav Adolf Kovanič)


  • poznámky

   Narukoval v době vysokoškolských studií do bojů 1. světové války jako příslušník pěšího pluku 42 v Terezíně. Během války se vrátil domů poprvé s tyfem, podruhé s průstřelem břicha. Svou doktorskou práci psal na frontě a odtud ji posílal prof. Růžičkovi na „feldpostkartách“ (dopisnicích polní pošty -Menš).
   Dekretem Moravského zemského výboru ze dne 4. 2. 1922 byl jmenován definitivním přednostou sekce pro plemenářskou biologii při Zemském výzkumném ústavu zootechnickém v Brně v VIII. hodnostní třídě. Službu v Brně nastoupil 1. 1. 1922, přísahu složil dne 14. 2. 1922.
   Již v roce 1925 přesně rozpoznal podstatu komunistické ideologie a praxe, jejich mylnost a škodlivost vyložil v odpovědi na anketu časopisu Přítomnost „Proč nejsem komunistou“.
   V době 2. světové války se zapojil jedné složky do odboje - byl dvakrát vězněn gestapem, způsob zapojení do odboje zatím neznáme.
   Před válkou i po 2. světové válce se zasazoval o zřízení Mendlova ústavu pro genetiku a eugeniku v Brně jako centra výuky i výzkumu v tomto oboru. Po roce 1948 byl vyhozen z Výzkumného ústavu zootechnického i z Vysoké školy zemědělské, byl mu zakázán vstup na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (důvodem bylo, že jako jeden z mála zůstal věrný vědecké mendelovské genetice. V té době, po Lysenkově vystoupení v SSSR, označované jako reakční pavěda.
   Když v roce 1957 vystoupil slovem i tiskem s kritikou Lysenka a obranou Mendela, byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k odnětí svobody na rok a půl nepodmíněně (vězněn v letech 1958–1959).
   Paradoxem jeho života zůstane, že dva roky po návratu z vězení (s podlomeným zdravím) byl povolán, aby vybudoval genetické oddělení Gregora Mendela v Moravském muzeu a připravoval velké mendelovské sympozium v Brně v roce 1965. Tragickou nepřízní osudu se této své konference již nedožil (zemřel půl roku před jeho konáním na vánoce 1964).


  • soubory ke stažení

   Kdo byl Jaroslav Kříženecký.pdf [1398 kB]


  • obrazy

   img0232.jpg img12510.jpg img12511.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vítězslav Orel
   student, později spolupracovník Štěpán Soudek
   byl jedním ze svědků sňatku 29. 9. 1931


  • partneři

   Milada Kříženecká (Dubská)
   sňatek: 16. 6. 1921, Praha (městská rada), manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 28. 5. 1931
   (první manželka)
   Emilie Kříženecká (Vališová, ovdovělá Provazníková)
   sňatek: 29. 9. 1931, Brno (městská rada), manželství soudně rozloučeno 3. 5. 1938
   (druhá manželka)
   Anna Kříženecká (Pulánková)
   sňatek: 24. 4. 1948, Brno
   (třetí manželka)


  • děti

   Jaroslav Kříženecký
   Eva Kříženecká


  • rodiče

   Růžena Kříženecká (Kličková)
   Rudolf Kříženecký


  • ulice

   Sušilova
   bydliště v letech 1921–1964


  • osoba na objektech

   J. Kříženecký
   pamětní deska: Sušilova 11/01


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   4. 4. 2019
   Odhalení pamětní desky J. Kříženeckého
   účastnice slavnosti
   18. 1. 1922
   Ustavující valná hromada Biologické společnosti v Brně
   vědecký pracovník Vysoké školy zemědělské v Brně


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis, Menš


Aktualizováno: 17. 05. 2020

Jaroslav Kříženecký (1896-1964) -40. léta 20. století. Fotografii z rodinného archívu poskytl pan Jaroslav Kříženecký (syn).