prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

* 9.2.1942 Brno


hudební vědec, pedagog a skladatel


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

v letech 1969–1990 spolupracoval s Divadlem Husa na provázku v Brně, jako autor hudby


vzdělání

gymnázium v Brně, Táborská ulice,
1959–1964 Filozofická fakulta Univerzity Jana Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) - obor muzikologie a bohemistiky,
1964–1970 JAMU v Brně - obor skladba a hudební teorie (u prof. A. Piňose, M. Ištvana, C. Kohoutka a J. Kapra),
1970–1972 JAMU - postgraduální studium oboru experimentální a elektroakustické hudby,
studijní pobyt v Belgii a Nizozemí (1964), v Darmstadtu (1966), v Mnichově (1988) a ve Vídni (1989)


zaměstnání

1964–1970 asistent hudebně historického oddělení Moravského muzea v Brně,
1970 až dosud - Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a JAMU v Brně (obor teorie skladby), (od roku 1978 kandidát věd, 1988 habilitovaný docent, v roce 1994 jmenován profesorem),
1998–2000 proděkan pro vědu a výzkum FF MU v Brně


odborné a zájmové organizace

člen vědeckých a uměleckých rad pro doktorské studium na ((MU|Masarykova univerzita, JAMU a Univerzitě Palackého v Olomouci,
oponent habilitačních a profesorských řízení,
člen společnosti Leoš Janáček Gesellschaft Zürich,
člen správní rady Nadace Českého hudebního fondu v Praze


prameny, literatura

osoby

Pavel Jirásek
student Zdeněk Pospíšil
spolupráce na filmu Balada pro banditu Eva Tálská
spolupráce na inscenacích Jiří Veselský
spolupráce


události

5. 2. 2019
Výstava Miloš Štědroň. Nepolapitelný.
je mu věnována výstava


Fl


Aktualizováno: 10. 02. 2019