Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Štědroň

  prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.


  • * 9.2.1942 Brno


  • hudební vědec, pedagog a skladatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1969–1990 spolupracoval s Divadlem Husa na provázku v Brně, jako autor hudby


  • vzdělání

   gymnázium v Brně, Táborská ulice,
   1959–1964 Filozofická fakulta Univerzity Jana Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) - obor muzikologie a bohemistiky,
   1964–1970 JAMU v Brně - obor skladba a hudební teorie (u prof. A. Piňose, M. Ištvana, C. Kohoutka a J. Kapra),
   1970–1972 JAMU - postgraduální studium oboru experimentální a elektroakustické hudby,
   studijní pobyt v Belgii a Nizozemí (1964), v Darmstadtu (1966), v Mnichově (1988) a ve Vídni (1989)


  • zaměstnání

   1964–1970 asistent hudebně historického oddělení Moravského muzea v Brně,
   1970 až dosud - Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a JAMU v Brně (obor teorie skladby), (od roku 1978 kandidát věd, 1988 habilitovaný docent, v roce 1994 jmenován profesorem),
   1998–2000 proděkan pro vědu a výzkum FF MU v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   člen vědeckých a uměleckých rad pro doktorské studium na ((MU|Masarykova univerzita, JAMU a Univerzitě Palackého v Olomouci,
   oponent habilitačních a profesorských řízení,
   člen společnosti Leoš Janáček Gesellschaft Zürich,
   člen správní rady Nadace Českého hudebního fondu v Praze


  • prameny, literatura


  • události

   5. 2. 2019
   Výstava Miloš Štědroň. Nepolapitelný.
   je mu věnována výstava


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 10. 02. 2019