prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

* 9.2.1942 Brno


hudební vědec, pedagog a skladatel


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

v letech 1969–1990 spolupracoval s Divadlem Husa na provázku v Brně, jako autor hudby


cena města

Brna, v oboru hudba (2003)


vzdělání

gymnázium v Brně, Táborská ulice,
1959–1964 Filozofická fakulta Univerzity Jana Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) - obor muzikologie a bohemistiky,
1964–1970 JAMU v Brně - obor skladba a hudební teorie (u prof. A. Piňose, M. Ištvana, C. Kohoutka a J. Kapra),
1970–1972 JAMU - postgraduální studium oboru experimentální a elektroakustické hudby,
studijní pobyt v Belgii a Nizozemí (1964), v Darmstadtu (1966), v Mnichově (1988) a ve Vídni (1989)


vyznamenání a pocty

Medaile za zásluhy I. stupně (28. 10. 2022)


jiné pocty

Bronzová medaile Masarykovy univerzity v Brně (2001),
Cena Jihomoravského kraje (2012),
Stříbrná medaile Masarykovy univerzity v Brně (6. 3. 2019),
Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně (19. 5. 2022)


zaměstnání

1964–1970 asistent hudebně historického oddělení Moravského muzea v Brně,
1970 až dosud - Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a JAMU v Brně (obor teorie skladby), (od roku 1978 kandidát věd, 1988 habilitovaný docent, v roce 1994 jmenován profesorem),
1998–2000 proděkan pro vědu a výzkum FF MU v Brně


odborné a zájmové organizace

vědecké a umělecké rady pro doktorské studium na MU, JAMU a Univerzitě Palackého v Olomouci,
oponent habilitačních a profesorských řízení,
společnost Leoš Janáček Gesellschaft Zürich,
správní rada Nadace Českého hudebního fondu v Prazeprameny, literatura

osoby

Dana Drápelová
interpretuje jeho hudbu Milan Jermář
student Pavel Jirásek
student Zdeněk Pospíšil
spolupráce na filmu Balada pro banditu Eva Tálská
spolupráce na inscenacích
další osoby (1)...


události

21. 6. 2022
Slavnostní odhalení pamětní desky Pavla Haase
na akci mluvil o životě a díle P. Haase
5. 2. 2019
Výstava Miloš Štědroň. Nepolapitelný.
je mu věnována výstava


Fl


Aktualizováno: 10. 01. 2023